Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2011Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2011
Województwa Podlaskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 oraz ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok – siedziba Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
250,18 Kb. 4
czytać
Skarga1 do komisji wspólnot europejskichSkarga1 do komisji wspólnot europejskich
Główną działalnością spółki jest analiza I przetwarzanie danych biologicznych, a szczególności przewidywanie struktury I funkcji genów oraz białek. Spółka prowadzi działalność w Warszawie, Poznaniu I łodzi
121,39 Kb. 2
czytać
Umowa przyznania pomocyUmowa przyznania pomocy
Z siedzibą w
25,87 Kb. 1
czytać
1. Sektor rybołówstwa i akwakultury 71. Sektor rybołówstwa i akwakultury 7
Działania „Inwestycje dla przedsiębiorstw” oraz Działania „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”
1,08 Mb. 10
czytać
Pytania I odpowiedzi w zakresie poddziałania 9. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020Pytania I odpowiedzi w zakresie poddziałania 9. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
247,23 Kb. 5
czytać
Umowa przyznania pomocyUmowa przyznania pomocy
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 3/10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru, formularza wniosku
25,53 Kb. 1
czytać
Oznaczenie sprawy: zp/3/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaOznaczenie sprawy: zp/3/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 209 000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
1,52 Mb. 4
czytać
Siwz na ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników ncbj narodowe Centrum Badań JądrowychSiwz na ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników ncbj narodowe Centrum Badań Jądrowych
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 207 000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
0,97 Mb. 3
czytać
Umowa przyznania pomocyUmowa przyznania pomocy
Z siedzibą w
26,06 Kb. 1
czytać
Oznaczenie sprawy: zp/ 65 /2012 Narodowe Centrum Badań JądrowychOznaczenie sprawy: zp/ 65 /2012 Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 200 000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
321,69 Kb. 2
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna