Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 4/2013/fpjwwZałącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 4/2013/fpjww
84.81 Kb. 1
czytać
Formalne I merytoryczne kryteria wyboru projektów dla działania 1Formalne I merytoryczne kryteria wyboru projektów dla działania 1
Cel szczegóŁowy 1: wyeliminowanie terytorialnych róŻnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
3.95 Mb. 53
czytać
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 6/2014/dfpZałącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 6/2014/dfp
Ii dane Wnioskodawcy (w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest odmienny od wskazanego w tabeli poniżej, należy skopiować poniższą tabelę)
44.92 Kb. 1
czytać
Pakiet informacyjnyPakiet informacyjny
Fundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla ngo I inne
0.93 Mb. 26
czytać
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 5/2013/dfpZałącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 5/2013/dfp
Ii dane Wnioskodawcy (w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest odmienny od wskazanego w tabeli poniżej, należy skopiować poniższą tabelę)
46.04 Kb. 1
czytać
Pakiet informacyjnyPakiet informacyjny
Fundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla ngo I inne
0.87 Mb. 25
czytać
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 6/2015/fpjwwZałącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 6/2015/fpjww
Ii dane Wnioskodawcy (w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest odmienny od wskazanego w tabeli poniżej, należy skopiować poniższą tabelę)
83.92 Kb. 1
czytać
Pakiet informacyjnyPakiet informacyjny
Fundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla ngo I inne
1.33 Mb. 21
czytać
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 4/2013/dfpZałącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 4/2013/dfp
Ii dane Wnioskodawcy (w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest odmienny od wskazanego w tabeli poniżej, należy skopiować poniższą tabelę)
46.67 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 7/2016/fpjwwZałącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 7/2016/fpjww
85 Kb. 1
czytać
Formalne I merytoryczne kryteria wyboru projektów dla działania 1Formalne I merytoryczne kryteria wyboru projektów dla działania 1
Cel szczegóŁowy 1: wyeliminowanie terytorialnych róŻnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
4.09 Mb. 53
czytać
Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowych
Fundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla ngo I inne
1.46 Mb. 23
czytać
Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowych
Fundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla ngo I inne
1.63 Mb. 24
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu