O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393, z późn zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany
3,07 Mb. 35
czytać
Z dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnychZ dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych
Art. Ustawa określa uprawnienia weteranów misji pokojowych I stabilizacyjnych oraz weteranów poszkodowanych, zasady I warunki korzystania z tych uprawnień, a także tryb postępowania I właściwość organów w tych sprawach
108,22 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie do ustawy o zasadach realizacji umowy partnerstwa I programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020 oraz o zmianie niektórych ustawUzasadnienie do ustawy o zasadach realizacji umowy partnerstwa I programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020 oraz o zmianie niektórych ustaw
Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw
157,88 Kb. 4
czytać
Powstawanie I organizacja bankówPowstawanie I organizacja banków
O prawie bankowym można mówić w szerokim I wąskim znaczeniu. W tym pierwszym mamy na myśli grupę kilku ustaw wraz w przepisami wykonawczymi, które stanowią regulację prawną systemu bankowego. Do tych ustaw należą
77,85 Kb. 1
czytać
Pies w prawie Pies w rozumieniu prawaPies w prawie Pies w rozumieniu prawa
Prawo własności można także uzyskać przez tzw zasiedzenie, nie odnosi się to do psów skradzionych, zgubionych lub sprzedanych bez zgody właściciela. Prawo do własności przez zasiedzenie uzyskuje się po upływie 3 lat
196,06 Kb. 1
czytać
Dz. U. 2009. 157. 1240 2010-03-12 zm. Dz. U. 2010. 28. 146 artDz. U. 2009. 157. 1240 2010-03-12 zm. Dz. U. 2010. 28. 146 art
Ministrze Finansów rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych
0,68 Mb. 13
czytać
Procedura wewnętrznaProcedura wewnętrzna
Związek Harcerstwa Polskiego stosuje niniejszą procedurę w celu zapewnienia przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r wymienionej w § 1, zwanej dalej ustawą, podczas wykonywania czynności gospodarczych
130,63 Kb. 1
czytać
Osoby niepełnosprawne podstawy prawne dz. U. 08. 14. 92Osoby niepełnosprawne podstawy prawne dz. U. 08. 14. 92
Art. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem
1,93 Mb. 17
czytać
Zarządzenie NrZarządzenie Nr
Fundację obowiązków stawianych w tym zakresie przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawę z dnia 16 listopada 2002 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „Ustawą”
182,12 Kb. 1
czytać
Poszczególne zmiany dotyczą następujących sprawPoszczególne zmiany dotyczą następujących spraw
Projektowana ustawa o zmianie ustawy o Policji w założeniu ma uporządkować szereg przepisów, usprawnić działanie Policji a także wyeliminować stwierdzone niespójności, błędy I niedoskonałości obecnych regulacji
141,86 Kb. 1
czytać
Prawo lotnicze. (Dz. U. Nr 130, poz. 1112)Prawo lotnicze. (Dz. U. Nr 130, poz. 1112)
Art. Przepisy Prawa lotniczego regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego
0,55 Mb. 10
czytać
Uzasadnieni e cel wydania ustawy I jej zakresUzasadnieni e cel wydania ustawy I jej zakres
Przedmiotowa nowelizacja wprowadza także mechanizmy prawne służące realizacji przyjętego przez Radę Ministrów w 2007 r. „Programu Rozwoju Sieci Lotnisk I lotniczych Urządzeń Naziemnych” oraz innych programów rządowych
153,54 Kb. 1
czytać
Pomorski urząd wojewódzkiPomorski urząd wojewódzki
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r w sprawie szkolenia obronnego
107,81 Kb. 1
czytać
Procedura wewnętrznaProcedura wewnętrzna
Art. 10 a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
118,87 Kb. 1
czytać
O międzynarodowym obrocie odpadami oraz o zmianie niektórych ustawO międzynarodowym obrocie odpadami oraz o zmianie niektórych ustaw
Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego I rady z dnia 14 czerwca 2006 r w sprawie przemieszczania odpadów
87,1 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna