Program zdrowotnyProgram zdrowotny
Program Profilaktyki I leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego polkard na lata 2017-2020
1,56 Mb. 6
czytać
Program prac legislacyjnych dotyczący projektów ustaw opracowanychProgram prac legislacyjnych dotyczący projektów ustaw opracowanych
Program prac legislacyjnych w I półroczu 2006 r dotyczący projektów ustaw opracowanych
202,77 Kb. 1
czytać
Projekt z dnia 2 marca 2015 rProjekt z dnia 2 marca 2015 r
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krwi I jej składników
402,4 Kb. 8
czytać
Założenia do projektu ustawy o systemie jakości w ochronie zdrowiaZałożenia do projektu ustawy o systemie jakości w ochronie zdrowia
Dlatego rozwojowi temu powinno towarzyszyć równolegle wprowadzane systemów zarządzania jakością, umożliwiających monitorowanie procesów diagnostyczno-terapeutycznych w sposób ograniczający występowanie zdarzeń niepożądanych
431,01 Kb. 4
czytać
Dz. U. 08. 45. 271 2009-01-01 zm. Dz. U. 2008. 234. 1570 artDz. U. 08. 45. 271 2009-01-01 zm. Dz. U. 2008. 234. 1570 art
Przepisy ustawy stosuje się również do produktów leczniczych będących środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi I prekursorami w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami
0,64 Mb. 14
czytać
Dz. U. 04. 53. 533 2004-04-30 zm. Dz. U. 04. 92. 882 art. 1, artDz. U. 04. 53. 533 2004-04-30 zm. Dz. U. 04. 92. 882 art. 1, art
Przepisy ustawy stosuje się również do produktów leczniczych będących środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi I prekursorami w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami
0,65 Mb. 10
czytać
Zasady przetwarzania danych osobowychZasady przetwarzania danych osobowych
Sl2014 I zapewniający obsługę procesów związanych z wyborem projektów, zawieraniem umów I ich aneksowaniem
170,8 Kb. 1
czytać
Umowa została podpisana w Brukseli dnia 17 lipca 2006 rUmowa została podpisana w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r
Funduszu Rozwoju (dalej: 10. Efr), który jest instrumentem pozostającym poza budżetem ue, oraz uzgodnienie między państwami członkowskimi sposobu wydatkowania środków finansowych w ramach pomocy udzielanej państwom Afryki
26,2 Kb. 1
czytać
Ustawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne ArtUstawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art
Art. Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach
99,49 Kb. 1
czytać
Zasady przetwarzania danych osobowychZasady przetwarzania danych osobowych
Sl2014 I zapewniający obsługę procesów związanych z wyborem projektów, zawieraniem umów I ich aneksowaniem
171,22 Kb. 1
czytać
Ogłoszenie na podstawie art. 8 ust. 4, ust I ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkursOgłoszenie na podstawie art. 8 ust. 4, ust I ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs
Program Wieloletni na lata 2011-2020 pn „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania I wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy
115,06 Kb. 2
czytać
RckiK w Łodzi Załącznik Nr 3 do sop 01/170 Kwestionariusz dla krwiodawcówRckiK w Łodzi Załącznik Nr 3 do sop 01/170 Kwestionariusz dla krwiodawców
RckiK w Łodzi Załącznik Nr 3 do sop 01/170 Kwestionariusz dla krwiodawców Wersja 16
148,51 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna