Prokuratura okręgowa w częstochowie wydział VII budżetowo-AdministracyjnyProkuratura okręgowa w częstochowie wydział VII budżetowo-Administracyjny
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie informuje, że w toczącym się postępowaniu dotyczącym „Zakupu usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków
189,4 Kb. 1
czytać
Or. IV. 271 10. 2013 do wszystkich wykonawcóWOr. IV. 271 10. 2013 do wszystkich wykonawcóW
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 013 r., poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu września br wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia I udziela
94,11 Kb. 1
czytać
Vii g 22/4/12 Wszyscy uczestnicy postępowaniaVii g 22/4/12 Wszyscy uczestnicy postępowania
Zamawiający na podstawie art. 8 ust I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn zm.), przekazuje zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniem
113,34 Kb. 1
czytać
Supra brokersSupra brokers
Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu
74,42 Kb. 1
czytać
Odpowiedzi na pytaniaOdpowiedzi na pytania
Podana struktura zatrudnionych zawiera 383 osoby oraz zdanie "liczba osób w wieku do 68 roku życia.". W punkcie II. Siwz została podana liczba zatrudnionych 384
250,07 Kb. 4
czytać
Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie oraz członków ich rodzinDotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie oraz członków ich rodzin
W związku ze zgłoszonym przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniem dotyczącym siwz, niniejszym na podstawie art. 8 ust ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r nr 113, poz. 759) wyjaśniam
114,15 Kb. 1
czytać
Odpowied ź II na zapytania w sprawie siwzOdpowied ź II na zapytania w sprawie siwz
Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
196,11 Kb. 2
czytać
Odpowiedź na zapytania nr 2Odpowiedź na zapytania nr 2
Ochronę ubezpieczeniową obejmującą życie pracowników Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum
102,12 Kb. 1
czytać
Wyjaśnienie tresci specyfikacji istotnych warunków zamówieniaWyjaśnienie tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dotyczy: postępowania przetargowego na usługę ubezpieczenia na życie pracowników ppuh radkom sp z o o oraz ich rodzin
62,33 Kb. 1
czytać
Supra brokersSupra brokers
Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego
109,04 Kb. 1
czytać
Załącznik 7 Cz. IV pkt Pytanie 2Załącznik 7 Cz. IV pkt Pytanie 2
Czy Zamawiający zechce określić co oznacza termin „bez ograniczeń wiekowych” w przypadku zatrudniania pracowników w Urzędzie Miasta Kielce oraz przekazać ile osób z grupy pracowników potencjalnych ubezpieczonych ukończyło 68 rok życia
3,7 Mb. 5
czytać
Łódź, dnia 17. 08. 2012 rŁódź, dnia 17. 08. 2012 r
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
137,63 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna