SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaSzczegóŁowy opis tematu zamówienia
Bzp/PN/2/2013 na „Usługa szkoleniowa/edukacyjna Przeprowadzenie autorskich zajęć wyrównawczych
39,29 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaSzczegóŁowy opis tematu zamówienia
Bzp/PN/5/2011 na „Usługa edukacyjna/szkoleniowa przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na nowej specjalności Informatyka w inżynierii środowiska”
61,53 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaSzczegóŁowy opis tematu zamówienia
Bzp/PN/96/2012 na „Usługa szkoleniowa/edukacyjna Przeprowadzenie autorskich zajęć wyrównawczych na kierunku Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej”
101,26 Kb. 1
czytać
Dzień Drzwi Otwartych 7Dzień Drzwi Otwartych 7
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (materiały informacyjne, ulotki, broszury)
183,34 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaSzczegóŁowy opis tematu zamówienia
Przeprowadzenie autorskich zajęć dydaktycznych na specjalności „Informatyka w inżynierii środowiska” na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej”
61,07 Kb. 1
czytać
Dzień Drzwi Otwartych 7Dzień Drzwi Otwartych 7
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (materiały informacyjne, ulotki, broszury)
197,08 Kb. 1
czytać
Zamawiający: Zamówienie publiczne nr zp-271/PO/11/2011Zamawiający: Zamówienie publiczne nr zp-271/PO/11/2011
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 223 z 2007r poz. 1655 z póź. zm.) zaprasza do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na
224,03 Kb. 2
czytać
Nr uda-poklNr uda-pokl
Bzp/PN/74/2012 na „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na specjalizacji "Informatyka w inżynierii środowiska"”
209,55 Kb. 2
czytać
Umowa dko. 4241 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w w dniu rUmowa dko. 4241 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w w dniu r
Szpitalem Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu, regon 000308637, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr krs 0000002538, reprezentowaną przez Dyrektora Leszka
127,55 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna