1. Zasoby finansowe i źródła ich finansowania Rachunkowość1. Zasoby finansowe i źródła ich finansowania Rachunkowość
Rachunkowość jest to system ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska I procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce; pozwalające na przedstawienie jej sytuacji majątkowo – finansowej I wyniku finansowego
99,71 Kb. 1
czytać
Rachunkowość w firmieRachunkowość w firmie
Pojęcie rachunkowości dla osób, które nie miały nigdy styczności z tym zagadnieniem może się wydawać skomplikowanym I nic nie znaczącym zlepkiem słów. Wystarczy jednak wyjaśnić niektóre zwroty I możemy stworzyć przystępną definicję
405,89 Kb. 5
czytać
Zagadnienia na egzamin Zakres przedmiotowy I podmiotowy rachunkowościZagadnienia na egzamin Zakres przedmiotowy I podmiotowy rachunkowości
Przedmiot rachunkowości zjawiska I procesy gospodarcze występujące w jednostce, a mające wpływ na stan I strukturę majątku oraz wyniki osiągnięte przez tę jednostkę
452,54 Kb. 4
czytać
Rachunkowość można rozpatrywać jakoRachunkowość można rozpatrywać jako
Pierwsze zapisy księgowe pochodzą ze starożytnej Grecji, Babilonii I rzymu. Już starożytni kupcy włoscy zaczęli używać kont teowych
217,08 Kb. 2
czytać
Rozdział Rozrachunki Pojęcie I klasyfikacja rozrachunkówRozdział Rozrachunki Pojęcie I klasyfikacja rozrachunków
Rozrachunki są wyrazem powiązań finansowych między osobami fizycznymi I prawnymi. Rozrachunki charakteryzują się następującymi cechami
181,23 Kb. 2
czytać
Instrukcja obiegu I kontroli dowodów księgowychInstrukcja obiegu I kontroli dowodów księgowych
Zasady postępowania w zakresie opracowania dokumentów stanowiących dowody księgowe oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych określone zostały w ustawie z 29 1994 r o rachunkowości
128,82 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 210/05 Burmistrza Śmigla z dnia 22 września 2005r w sprawie obiegu I kontroli dokumentów w Urzędzie Miejskim ŚmiglaZarządzenie Nr 210/05 Burmistrza Śmigla z dnia 22 września 2005r w sprawie obiegu I kontroli dokumentów w Urzędzie Miejskim Śmigla
Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
109,41 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 2Załącznik Nr 2
Instrukcja sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów księgowych dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół
74,66 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonejSprawozdanie z kontroli przeprowadzonej
Na podstawie Polecenia Służbowego Nr 18/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 czerwca 2014 r pracownik Biura Kontroli Urzędu Miejskiego
20,32 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowyZałącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2,29 Mb. 15
czytać
Istota rachunkowościIstota rachunkowości
Ewidencja gospodarcza-jest to zorganizowany system ujmowania, pomiaru I przedstawiania zjawisk oraz procesów gospodarczych występujących w jednostce gospodarczej
83,62 Kb. 1
czytać
Załącznik do sprawozdań finansowych FunduszyZałącznik do sprawozdań finansowych Funduszy
Dz. U. z 002 r. Nr 76 poz. 694) z późn zm. („Ustawa”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
40,51 Kb. 1
czytać
Filename: Raport General Pol docFilename: Raport General Pol doc
Skarbiec – Lokacyjny” Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 47 A, obejmującego
168,95 Kb. 1
czytać
Instrukcja sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów księgowych dla dwóch projektów wspóŁfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki rozdział I postanowienia ogólneInstrukcja sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów księgowych dla dwóch projektów wspóŁfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki rozdział I postanowienia ogólne
Instrukcja określa zasady sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów finansowo- księgowych w ramach realizowanych projektów ze środków ue
98,79 Kb. 1
czytać
Cechy dowodów księgowych wymagane ustawą o rachunkowościCechy dowodów księgowych wymagane ustawą o rachunkowości
Wartość operacji gospodarczej, jeżeli to możliwe, określona także w jednostkach naturalnych
10,85 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna