Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny
Ilekroć w regulaminie jest mowa o komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć zespół pracowników lub stanowisko pracy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa
327,16 Kb. 2
czytać
Porada dnia Praca na dwóch etatach niepedagogicznych PytaniePorada dnia Praca na dwóch etatach niepedagogicznych Pytanie
Pytanie: Czy osoba pełniąca funkcję głównego księgowego może jednocześnie pełnić funkcję specjalisty ds płac?
13,19 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr /04Zarządzenie Nr /04
Na podstawie art. 5a ust pkt ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15 poz. 148 z pózn zmianami) zarządza się, co następuje
31,58 Kb. 1
czytać
Zarz ą dzenie nr 91/10 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu I kontroli dowodów księgowychZarz ą dzenie nr 91/10 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu I kontroli dowodów księgowych
Na podstawie art I art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn zm.) oraz art. 40 ust I 3, art. 41 ust I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
274,23 Kb. 10
czytać
Przedszkole miejskie nr 20 w ŁodziPrzedszkole miejskie nr 20 w Łodzi
Powierzenie obowiązków I odpowiedzialności służbowej głównego księgowego na podst art. 45 ustawy o finansach publicznych
27,77 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna