ZałĄcznik nr 6(85)ZałĄcznik nr 6(85)
Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień celnych podaje się w formie pięciocyfrowego kodu. Kod ten podawany jest obok dodatkowych informacji w formie tekstowej chyba
201.02 Kb. 3
czytać
Etymologia terminu „finanse” Termin \"finanse\" ma swoje korzenie w średniowiecznej łacinieEtymologia terminu „finanse” Termin "finanse" ma swoje korzenie w średniowiecznej łacinie
Pojęcie "finanse" wywodzi się od czasownika "finire", które z czasem uległo przekształceniu w słowo "finare"
44.47 Kb. 1
czytać
Rynek pienięŻNYRynek pienięŻNY
Jest miejscem spotkania popytu na pieniądz I jego podaży spotkania podmiotów dysponujących nadmiarem pieniądza I cierpiących na jego niedobór. Pieniądz jest tu towarem posiadającym swoją wewnętrzną wartość
73.72 Kb. 1
czytać
Charakterystyka produktu leczniczego nazwa produktu leczniczego clastodronCharakterystyka produktu leczniczego nazwa produktu leczniczego clastodron
Clastodron, mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji ml zawiera 15 mg disodu pamidronianu
86.15 Kb. 1
czytać
Rynek pienięŻNYRynek pienięŻNY
Jest miejscem spotkania popytu na pieniądz I jego podaży spotkania podmiotów dysponujących nadmiarem pieniądza I cierpiących na jego niedobór. Pieniądz jest tu towarem posiadającym swoją wewnętrzną wartość
98.5 Kb. 1
czytać
Charakterystyka produktu leczniczego nazwa produktu leczniczego clastodronCharakterystyka produktu leczniczego nazwa produktu leczniczego clastodron
Clastodron, 9 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 ml zawiera 90 mg disodu pamidronianu
85.55 Kb. 1
czytać
Charakterystyka produktu leczniczego nazwa produktu leczniczego clastodronCharakterystyka produktu leczniczego nazwa produktu leczniczego clastodron
Clastodron, 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 ml zawiera 60 mg disodu pamidronianu
85.5 Kb. 1
czytać
Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnychInstrukcja wypełniania zgłoszeń celnych
Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień celnych podaje się w formie pięciocyfrowego kodu. Kod ten podawany jest obok dodatkowych informacji w formie tekstowej chyba
211 Kb. 3
czytać
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-49/15/PJDo Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-49/15/PJ
Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-49/15/PJ
123.75 Kb. 1
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu