Przedmiotowy System OcenianiaPrzedmiotowy System Oceniania
Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasie IV –vi autorstwa Lecha Łabeckiego
98,43 Kb. 1
czytać
Jak to działA? Program nauczania ogólnego zajęĆ technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowejJak to działA? Program nauczania ogólnego zajęĆ technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej
W dzisiejszych czasach nauczanie zajęć technicznych okazuje się być zadaniem niełatwym
204,68 Kb. 2
czytać
Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania „Jak to działa?”Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania „Jak to działa?”
39,2 Kb. 1
czytać
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa V ocena niedostatecznaWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa V ocena niedostateczna
17,05 Kb. 1
czytać
Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia techniczne wPrzedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia techniczne w
Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu
172,03 Kb. 1
czytać
Vi. Sposób I kryteria oceniania postępów ucznia Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniówVi. Sposób I kryteria oceniania postępów ucznia Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
Ważną, a zarazem trudną funkcją nauczyciela jest sprawdzanie I ocenianie osiągnięć uczniów
225,32 Kb. 1
czytać
Sposób I kryteria oceniania postępów ucznia z zajęć technicznychSposób I kryteria oceniania postępów ucznia z zajęć technicznych
137,97 Kb. 1
czytać
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa V ocena niedostatecznaWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa V ocena niedostateczna
Uczeń nie opanował wiadomości I umiejętności przewidzianych na ocenę dopuszczającą
17,24 Kb. 1
czytać
Wymagania na śródroczną ocenę klasyfikacyjną: ocenę niedostatecznąWymagania na śródroczną ocenę klasyfikacyjną: ocenę niedostateczną
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych
62,44 Kb. 1
czytać
Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania „Jak to działa?”Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania „Jak to działa?”
39,2 Kb. 1
czytać
Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia techniczne wPrzedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia techniczne w
Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu
172,03 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna