Nazwa wykonawcyNazwa wykonawcy
Producent
59,16 Kb. 1
czytać
Nota-1 Polityka rachunkowości funduszuNota-1 Polityka rachunkowości funduszu
Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
62,12 Kb. 1
czytać
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPostępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Miasta Rybnika: bip um rybnik eu I na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
1,27 Mb. 5
czytać
Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji ProjektuUmowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
401,3 Kb. 2
czytać
Specjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu imSpecjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu im
Zestaw stabilizujący do operacji palucha koślawego, płyta do stabilizacji osteotomii
258,03 Kb. 4
czytać
Specjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu imSpecjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu im
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, będący integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej: siwz
242,26 Kb. 4
czytać
Zamawiający wymaga załączenia materiałów informacyjnych w języku polskim I przeprowadzenia szkoleń w siedzibie zamawiającegoZamawiający wymaga załączenia materiałów informacyjnych w języku polskim I przeprowadzenia szkoleń w siedzibie zamawiającego
Jednorazowy, próżniowy system służący do uzyskania macierzy komórkowej składającej się z kwasu hialuronowego I autologicznego osocza bogatopłytkowego prp z krwi własnej pacjenta. System pozwalający uzyskać min
27,65 Kb. 1
czytać
Część zamówienia nr 1 Odzież jednorazowaCzęść zamówienia nr 1 Odzież jednorazowa
Zakup I dostawa sprzętu medycznego jednorazowego I wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”
0,52 Mb. 8
czytać
Gmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóWGmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóW
Zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
84,65 Kb. 1
czytać
Gmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóWGmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóW
Remonty budynków remiz osp celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich”
77,8 Kb. 1
czytać
Projekt z dniaProjekt z dnia
Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw z sektora lotniczego I obronnego, które są kolebką branży kosmicznej również w innych krajach
337,85 Kb. 1
czytać
Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji ProjektuUmowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
392,68 Kb. 2
czytać
Realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: AktywnośćRealizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
440,29 Kb. 2
czytać
Dotyczy Postępowania nr 5/ŻŁobek – andrespol/tie/2017/2Dotyczy Postępowania nr 5/ŻŁobek – andrespol/tie/2017/2
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
436,23 Kb. 2
czytać
Nr postępowania: 22/ZP/2003Nr postępowania: 22/ZP/2003
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Łodzi ul. Franciszkańska 17/25
108,16 Kb. 1
czytać

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna