Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej katalog przedmiotów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne Kierunek: filologia specjalność: filologia angielskaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej katalog przedmiotów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne Kierunek: filologia specjalność: filologia angielska
337,91 Kb. 5
czytać
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ŁodziPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193. 000 Eur na usługę grupowego ubezpieczenia na życie I następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, współmałżonków I dzieci pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
0,6 Mb. 4
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni aSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odzieży I bielizny operacyjnej oraz pokrowców na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im. J
202,86 Kb. 1
czytać
Zalqczniki do Procedury udzielania zamowieii publicznych wZalqczniki do Procedury udzielania zamowieii publicznych w
Szkolenia z zakresu it I zarządzania dla pracowników Centrum Symulacji I komputerowych Gier Wojennych 2017
136,28 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu zamówieniaOpis przedmiotu zamówienia
Radeckiego. Zamówienie obejmuje również wszelkie działania, prace, koszty związane z integracją przedmiotu zamówienia z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego systemem oraz system pralniczym funkcjonującym u Wykonawcy usługi prania
134,01 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego znak 6/sprzęt med./2008Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego znak 6/sprzęt med./2008
Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz
339,99 Kb. 3
czytać
ZatwierdzonoZatwierdzono
Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem I wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie oraz obsługa serwisowa I dostarczanie materiałÓw eksploatacyjnych
0,69 Mb. 1
czytać
Program nauczania na kierunku lekarskimProgram nauczania na kierunku lekarskim
3 Mb. 12
czytać
Ppłk mgr inżPpłk mgr inż
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1,25 Mb. 17
czytać
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówieniaZmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Urządzenia I wyposażenie do modernizacji I rozbudowy zespołu symulatorów morskich strzelań artyleryjskich I rakietowych, w tym stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem specjalistycznym do zobrazowania procesu strzelania
234,65 Kb. 3
czytać
Załącznik nr 1 do umowy nr (pieczęć adresowa wykonawcy) z dniaZałącznik nr 1 do umowy nr (pieczęć adresowa wykonawcy) z dnia
Uwaga: Zamawiający wymaga aparatu do fakowitrektomii, nie starszego niż o roku produkcji 2012 I z oprogramowaniem nie starszym niż 2014 rok
132,97 Kb. 1
czytać
Załącznik do sprawozdań finansowych FunduszyZałącznik do sprawozdań finansowych Funduszy
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223, z późn zm. „Ustawa”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
30,04 Kb. 1
czytać
Pakiet nr Analizator parametrów krytycznychPakiet nr Analizator parametrów krytycznych
Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie następujących parametrów: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, hhb, cohb, HbF, sO2, cNa+, K+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany
0,6 Mb. 9
czytać
Nota-1 Polityka rachunkowości funduszuNota-1 Polityka rachunkowości funduszu
Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz na Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
59,82 Kb. 1
czytać
Kraków, dnia 19Kraków, dnia 19
Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii I transplantologii”, nr rpmp. 12. 01. 02-12-0605/16, współfinansowanego przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
0,89 Mb. 5
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna