Pakiet nr Analizator parametrów krytycznychPakiet nr Analizator parametrów krytycznych
Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie następujących parametrów: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, hhb, cohb, HbF, sO2, cNa+, K+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany
0,6 Mb. 9
czytać
Informatyka, Internet EdukacjaInformatyka, Internet Edukacja
Dzięki stosunkowo łatwemu dostępowi do Internetu, także to medium zaczyna być uznawane za naturalne, przynajmniej w wyrażanych potrzebach szkół wszystkich poziomów edukacji
61,1 Kb. 1
czytać
Projekt z dniaProjekt z dnia
Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw z sektora lotniczego I obronnego, które są kolebką branży kosmicznej również w innych krajach
337,85 Kb. 1
czytać
Standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa I położnictwaStandardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa I położnictwa
W sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa I położnictwa 2
240,78 Kb. 4
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
492,16 Kb. 3
czytać
Plan kont dla organuPlan kont dla organu
Związek prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
397,77 Kb. 6
czytać
Plan kont dla organuPlan kont dla organu
Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
360,11 Kb. 6
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Nowoczesność w rolnictwie” oraz emisję tych filmów w telewizji o ogólnopolskim zasięgu
464,46 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2009/2010 wrzesień, 2010 rSprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2009/2010 wrzesień, 2010 r
Dokumenty te cytowane były w Biuletynie Informacji Publicznej na stornie internetowej uczelni. W biuletynie Informacji Publicznej prezentowane były także teksty Zarządzeń I decyzji Rektora – ogółem we wspomnianym okresie sprawozdawczym ukazało się 86 zarządzeń i
9,78 Mb. 12
czytać
NauczycielskaNauczycielska
Anna Tereszkiewicz, dr Ewa Witalisz, dr Jerzy Świątek, mgr Leszek Smutek, mgr Bożena Wegiel, mgr Sergiej Tarasow, mgr Krzysztof Rusnak, mgr Shah Ahmed
0,92 Mb. 12
czytać
Załącznik do sprawozdań finansowych FunduszyZałącznik do sprawozdań finansowych Funduszy
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, z późn zm. „Ustawa”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
49,49 Kb. 1
czytać
Jednolite studia magisterskieJednolite studia magisterskie
Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk
195,08 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: zp/WNoŻiR/178/2011Znak sprawy: zp/WNoŻiR/178/2011
Na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla wydziału nauk o żywności I rybactwa Zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie
453,2 Kb. 2
czytać
Zarys historii rachunkowościZarys historii rachunkowości
W wenecji. W dziele tym przedstawiono w sposób naukowy I usystematyzowany zasady podwójnej księgowości, a także omówiono sposób sporządzania inwentarza, rachunków zysku I strat, bilansu obrotów I bilansu sald wszystkich kont
0,9 Mb. 9
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna