Spzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejSpzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
4,27 Mb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do siwz ag-3211/3/16Załącznik nr 1 do siwz ag-3211/3/16
120,22 Kb. 1
czytać
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie ŁabowaModernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łabowa
Opis wyposażenia dla Oddziału przedszkolnego przy zszg szkole Podstawowej w Łabowej
184,77 Kb. 1
czytać
Załącznik do sprawozdań finansowych FunduszyZałącznik do sprawozdań finansowych Funduszy
Dz. U. z 002 r. Nr 76 poz. 694) z późn zm. („Ustawa”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
40,51 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 2Załącznik Nr 2
Projekt "service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I innowacji dla Sektora Usług" jest współfinansowany przez Unię Europejską
336,1 Kb. 1
czytać
Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji ProjektuUmowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
395,41 Kb. 2
czytać
Materiały pomocnicze do rozliczania projektówMateriały pomocnicze do rozliczania projektów
Niniejszy materiał został opracowany przez zespół finansowo księgowy wwpwp phare przy współpracy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie
79,33 Kb. 1
czytać
Dot.: Pn 7/17 załĄcznik (pakiet) nr wadium: 500,00 pln formularz ofertowyDot.: Pn 7/17 załĄcznik (pakiet) nr wadium: 500,00 pln formularz ofertowy
Nazwa wykonawcy
73,08 Kb. 1
czytać
Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program I plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie PubliczneInstytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program I plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie Publiczne
Program zgodny z wymogami krk obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017
1,91 Mb. 28
czytać
Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program I plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie PubliczneInstytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program I plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie Publiczne
Program zgodny z wymogami krk obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017
2,11 Mb. 28
czytać
Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 WarszawaCentralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkach
1,03 Mb. 4
czytać
LicencjatLicencjat
Prehlasujem, že predložená práca je mojím autorským dielom, ktoré som vypracovala samostatne na základe uvedených zdrojov a literatúry
296,75 Kb. 6
czytać
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ustOdpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust
Prosimy o wykreślenie zapisu o zrzekaniu się prawa do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia
54,43 Kb. 1
czytać
Przewodnik po przedmiociePrzewodnik po przedmiocie
C1 Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu algorytmów komputerowych oraz sposobów ich przedstawiania I analizowania
120,65 Kb. 1
czytać
Formularz asortymentowo-cenowyFormularz asortymentowo-cenowy
Smms min. 35g/m2 posiadający wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie I na rękawach w strefie krytycznej, długość 150 cm (+/-5cm)
167,51 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna