Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb oddziału ortopedii I traumatologii narządu ruchu wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb oddziału ortopedii I traumatologii narządu ruchu wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez stawu biodrowego z przeznaczeniem dla Oddziału Ortopedii I traumatologii Narządu Ruchu
194,12 Kb. 1
czytać
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPostępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Miasta Rybnika: bip um rybnik eu I na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
294,86 Kb. 3
czytać
Oświadczenie o zobowiązaniach dotacjobiorcy dotacjobiorcaOświadczenie o zobowiązaniach dotacjobiorcy dotacjobiorca
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 97168, zwaną dalej także Fundacją, na realizację projektu o nazwie
66,74 Kb. 1
czytać
Załącznik do Zarządzenia Nr 8 Rektora umk z dnia grudnia 2003 r. Zasady rachunkowości uniwersytetu mikołaja kopernika w toruniuZałącznik do Zarządzenia Nr 8 Rektora umk z dnia grudnia 2003 r. Zasady rachunkowości uniwersytetu mikołaja kopernika w toruniu
Na podstawie art ust pkt ustawy z dnia 29. 09. 1994 r o rachunkowości (z późniejszymi zmianami) ustala się następujące zasady rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
98,73 Kb. 1
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
169,21 Kb. 1
czytać
Nota-1 Polityka rachunkowości funduszuNota-1 Polityka rachunkowości funduszu
Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
59,72 Kb. 1
czytać
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPostępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Miasta Rybnika: bip um rybnik eu I na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
1,27 Mb. 5
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją I konfiguracją oraz udostępnienie I wdrożenie systemu do rozliczania czasu
405,9 Kb. 3
czytać
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej katalog przedmiotów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne Kierunek: filologia specjalność: filologia angielskaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej katalog przedmiotów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne Kierunek: filologia specjalność: filologia angielska
424,02 Kb. 7
czytać
Gmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóWGmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóW
Odbiór I zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta I gminy Jędrzejów”
123,74 Kb. 1
czytać
U m o w a nr / /BŁiI/17U m o w a nr / /BŁiI/17
Budowa Systemu Elektronicznej Poczty (sepp) klasy Enterprise (wyspecjalizowanego systemu informatycznego o wysokiej niezawodności, skalowalności z wysokim poziomem bezpieczeństwa) dla wszystkich funkcjonariuszy
434,66 Kb. 5
czytać
Zakup sprzętu komputerowego I oprogramowania na potrzeby projektu life16 nat/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (life. Vistula. Pl) Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaZakup sprzętu komputerowego I oprogramowania na potrzeby projektu life16 nat/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (life. Vistula. Pl) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zakup sprzętu komputerowego I oprogramowania na potrzeby projektu life16 nat/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły
260,94 Kb. 2
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „krus” ogłasza postępowanie
194,88 Kb. 2
czytać
Projekt z dnia 31Projekt z dnia 31
Na podstawie art ust I oraz art. 04 ust w zw z art. 94 ust ustawy z dnia lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
115,54 Kb. 1
czytać
Projekt z dnia 31Projekt z dnia 31
Na podstawie art ust I oraz art. 04 ust w zw z art. 94 ust ustawy z dnia lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn zm.)2) zarządza się, co następuje
100,2 Kb. 1
czytać

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna