Specjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu imSpecjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu im
Kompletny system pozwalający uzyskać minimum ml koncentratu osocza bogatopłytkowego I ml autologicznej trombiny Odzysk płytek ≥95%
81,86 Kb. 1
czytać
Specjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu imSpecjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu im
Zestaw kompletny do koncentracji komórek macierzystych pozwalający uzyskać minimum 3 ml koncentratu komórek
80,15 Kb. 1
czytać
Specjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu imSpecjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu im
Peek do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9mm; 3,5mm oraz 4,5mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę I ocenę prawidłowego założenia implantu
167,93 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: ea/11/2010Numer sprawy: ea/11/2010
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów ortopedycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
234,95 Kb. 2
czytać
Życie i działalność naukowa dr L. RydygieraŻycie i działalność naukowa dr L. Rydygiera
Karol Rydygier nabył w 839r. Rodzina Rydygierów była wyznania katolickiego. Przynależność religijna miała duży wpływ na decyzję związane z tokiem kształcenia I wyborem szkół, do których uczęszczał mały Ludwik
75,29 Kb. 1
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
143,08 Kb. 1
czytać
Regulamin sklepu internetowegoRegulamin sklepu internetowego
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną
98,15 Kb. 1
czytać
Regulamin uczestnictwa w ProjekcieRegulamin uczestnictwa w Projekcie
Przetarg nieograniczony na „Zakup I dostawa sprzętu audiowizualnego, publikacji I pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła ”
0,83 Mb. 4
czytać
Wesoło, kolorowo, bezpiecznie Kwota przyznana: 4 500 złWesoło, kolorowo, bezpiecznie Kwota przyznana: 4 500 zł
Zaplanujemy rozmieszczenie nowego sprzętu, wymalujemy pięknie kilka pozostałych huśtawek, jeden z naszych rodziców nieodpłatnie wykona z dostarczonego mu drewna I płyt 2 domki – altanki oraz ławeczki, które również pomalujemy
86,35 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją I konfiguracją oraz udostępnienie I wdrożenie systemu do rozliczania czasu
405,9 Kb. 3
czytać
Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawieZarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawie
Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
233,5 Kb. 4
czytać
Zarządzenie nrZarządzenie nr
Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm oraz art. 4, 5, I 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
233,06 Kb. 4
czytać
RachunkowośĆ finansowa – wykłADRachunkowośĆ finansowa – wykłAD
Rachunkowość jest całościowym I zwartym systemem gromadzenia I przetwarzania danych dotyczących majątku jednostki gospodarczej I jej działalności oraz prezentacji informacji ekonomiczno-finansowych
202,59 Kb. 2
czytać
Sprawozdawczość finansowaSprawozdawczość finansowa
Uzgodnienie ewidencji syntetycznej I analitycznej w ramach spo­rządzonych zestawień obrotów I sald
0,54 Mb. 4
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu amphora, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu
355,29 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna