Instytut humanistycznyInstytut humanistyczny
2,2 Mb. 5
czytać
Standardy kształceniaStandardy kształcenia
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ects (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180
82,87 Kb. 1
czytać
Procedura wyboru I oceny operacji w ramach lsrProcedura wyboru I oceny operacji w ramach lsr
Lsr – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”
71,86 Kb. 1
czytać
Umowa o dofinansowanie nr w ramach Środka 2 Działania wodno-środowiskowe, zawartego w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa I nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”Umowa o dofinansowanie nr w ramach Środka 2 Działania wodno-środowiskowe, zawartego w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa I nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
128,61 Kb. 1
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-91-71 nip 527-021-07-44
248,02 Kb. 2
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
1,65 Mb. 17
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
1,89 Mb. 11
czytać
DrohiczynDrohiczyn
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte prow na lata 2014-2020 w zakresie operacji pt
39,69 Kb. 1
czytać
Ogłoszenie na podstawie art. 8 ust. 4, ust I ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkursOgłoszenie na podstawie art. 8 ust. 4, ust I ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs
Program Wieloletni na lata 2011-2020 pn „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania I wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy
115,06 Kb. 2
czytać
Miasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120, nip 527-021-07-44Miasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120, nip 527-021-07-44
Dostawa, montaż I uruchomienie 290 szt jednakowych, fabrycznie nowych parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie (sppn), a także zapewnienie łączności, serwis gwarancyjny oraz ich bieżące utrzymanie”
286,09 Kb. 2
czytać
Procedura obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
119,8 Kb. 1
czytać
Drugi urząd skarbowy w bielsku – białEJDrugi urząd skarbowy w bielsku – białEJ
Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul. Gen. St. Maczka 73, tel. (33) 4998000, fax (33) 4998100
163,51 Kb. 4
czytać
Numer sprawyNumer sprawy
Ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego I wykonawców stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
143,38 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne sa ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice0Specyfikacja istotnych warunków zamówienia aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne sa ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice0
Prawo zamówień publicznych, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
0,69 Mb. 5
czytać
Imie nazwiskoImie nazwisko
Dram ( pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim ) pochodzących z Republiki Korei
406,9 Kb. 6
czytać

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna