S p e c y f I k a c j aS p e c y f I k a c j a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
241,31 Kb. 2
czytać
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w zespole szkolno przedszkolnym nr 5, przedszkolu nr 175 w warszawie podstawa prawnaProcedury bezpieczeństwa obowiązujące w zespole szkolno przedszkolnym nr 5, przedszkolu nr 175 w warszawie podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
62,62 Kb. 1
czytać
Regulamin wojewódzkiego konkursuRegulamin wojewódzkiego konkursu
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów I klas dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018
76,24 Kb. 1
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2,24 Mb. 3
czytać
Powiatowy ZakładPowiatowy Zakład
Postępowanie prowadzone jest w formie konkursu na postawie art. 26 I 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) zwanej dalej ustawą
99,7 Kb. 1
czytać
Projekt 20 stycznia 2011 rProjekt 20 stycznia 2011 r
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów lub ich zagranicznych odpowiedników
82,03 Kb. 1
czytać
Zespół Przychodni Lekarskich olk w ToruniuZespół Przychodni Lekarskich olk w Toruniu
Konkursu ofert w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej mswia we wrocławiu
152,41 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie artSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
0,66 Mb. 7
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2,18 Mb. 5
czytać
Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Preferuje się projekty, w których oczekiwania wysokości kwoty dofinansowania jest niższe od maksymalnej przewidzianej dla danego działania
66,83 Kb. 1
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centralaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r zwaną dalej ustawą – Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
129,21 Kb. 1
czytać
Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji I ich zmiany I. Cel proceduryProcedura ustalania kryteriów wyboru operacji I ich zmiany I. Cel procedury
Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji grantowych oraz realizowanych przez podmioty inne niż lgd
315,4 Kb. 4
czytać
Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w KrakowieKrakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
1,11 Mb. 3
czytać
The policyThe policy
Niniejszy dokument określa politykę Banku Światowego w zakresie publicznego dostępu do informacji znajdujących się w jego posiadaniu. Niniejsza Polityka zastępuje Politykę Banku Światowego w sprawie ujawniania informacji I wchodzi w życie z dniem 1 lipca
119,86 Kb. 1
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2,24 Mb. 3
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna