Recepta na uśmiech nr zawarta dnia w pomiędzy: Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości”Recepta na uśmiech nr zawarta dnia w pomiędzy: Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości”
Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą przy ul. Damrota 4, 45-064 Opole, reprezentowanym przez
117,54 Kb. 1
czytać
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 19/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz BiebrzańskiOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 19/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
Ycia mieszkańców poprzez podniesienie jakości I zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej I rekreacyjnej, związanej z ochroną środowiska
106,04 Kb. 1
czytać
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu nr 344 w warszawie podstawa prawnaProcedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu nr 344 w warszawie podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
63,01 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 9 do wniosku o wybór lsr procedura wyboru I oceny operacji w ramach lsrZałącznik nr 9 do wniosku o wybór lsr procedura wyboru I oceny operacji w ramach lsr
Załącznik nr 9 do wniosku o wybór lsr – Procedura wyboru I oceny operacji w ramach lsr
207,43 Kb. 3
czytać
Załącznik do uchwały Nr 432/104/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia listopada 2011 r. Procedura prawidłowego postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia Załącznik do uchwały Nr 432/104/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia listopada 2011 r. Procedura prawidłowego postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia
Procedura prawidłowego postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa I nadbrzeżnych obszarów rybackich 007-2013 w zakresie osi priorytetowej Zrównoważony rozwój obszarów zależnych
17,52 Kb. 1
czytać
Zespół Szkół w BukowskuZespół Szkół w Bukowsku
Samorządu Uczniowskiego zgodnie z art. 55 Ustawy o systemie oświaty oraz innymi uprawnieniami wynikającymi z tej regulacji prawnej
474,05 Kb. 12
czytać
Procedura wyboru I ocenyProcedura wyboru I oceny
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I rozwoju Wsi z dnia z dnia 24 września 2015 r
234,56 Kb. 2
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2,2 Mb. 3
czytać
SzkolenieSzkolenie
W jednostkach nie prowadzących działalności gospodarczej
282,15 Kb. 3
czytać
Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgdKryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgd
W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
63,44 Kb. 1
czytać
Pomiędzy Samorządem WojewództwaPomiędzy Samorządem Województwa
123,76 Kb. 1
czytać
Pomiędzy Samorządem WojewództwaPomiędzy Samorządem Województwa
144,66 Kb. 1
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wk-p na lata 2014-2020
2,13 Mb. 14
czytać
Lokalna Grupa Działania –Wieluń, Mokrsko, Skomlin, BiałaLokalna Grupa Działania –Wieluń, Mokrsko, Skomlin, Biała
Obszar objęty lsr obejmuje sześć gmin: Wieluń, Mokrsko, Skomlin, Biała, Ostrówek, Czarnożyły
2,43 Mb. 3
czytać
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu PaństwaProjekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa
W dniu 14. 02. 2013 r. Vitrobudowa Spółka z o o ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu
66,39 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna