Umowa Nr o dofinansowanie Projektu „ ”Umowa Nr o dofinansowanie Projektu „ ”
Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego I przedsiębiorczości na Mazowszu”
243,01 Kb. 1
czytać
W ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremieW ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremie
Biznes Plan – oznacza dokument w formie planu operacyjnego sporządzany przez Pośrednika Finansowego, dotyczący jednego Produktu Finansowego, jak zdefiniowano poniżej, którego Wzór stanowi Załącznik do Wniosku
100,2 Kb. 1
czytać
Umowa o dofinansowanie nr …Umowa o dofinansowanie nr …
131,88 Kb. 1
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
2,22 Mb. 3
czytać
Visa classic debetowaVisa classic debetowa
Visa Classic Debetowej Banku Polskiej Spółdzielczości S. A.” zwany dalej Regulaminem określa zasady wydawania I używania karty płatniczej visa classic Debetowej wydawanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S
98,6 Kb. 1
czytać
Konkursu ofertKonkursu ofert
Konkurs ofert przeprowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy
118,19 Kb. 1
czytać
Umowa o udzielenie zamówienia na wykonanie świadczeń zdrowotnychUmowa o udzielenie zamówienia na wykonanie świadczeń zdrowotnych
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs: 0000039390, nip 679-252-57-95, regon 351375886, zwanym dalej „Szpitalem” w imieniu I na rzecz którego działa
45,16 Kb. 1
czytać
Warszawa, 2015-05-14Warszawa, 2015-05-14
Program kompleksowej diagnostyki I terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw I powikłań wad rozwojowych I chorób płodu jako element poprawy stanu zdrowia płodów I noworodków na lata 2014-2017, dalej: Program
37,29 Kb. 1
czytać
Program kompleksowej diagnostyki I terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw I powikłań wad rozwojowych I chorób płodu jako element poprawy stanu zdrowia płodów I noworodków na lata 2014-2017Program kompleksowej diagnostyki I terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw I powikłań wad rozwojowych I chorób płodu jako element poprawy stanu zdrowia płodów I noworodków na lata 2014-2017
42,92 Kb. 1
czytać
Spzoz/ZP/23/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę endoprotez I sprzętu jednorazowego użycia dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotychSpzoz/ZP/23/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę endoprotez I sprzętu jednorazowego użycia dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 8 ust I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn zm.) wyjaśnia
271,05 Kb. 1
czytać
InformatorInformator
Informacje o procedurze egzaminacyjnej, uprawnieniach I obowiązkach osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych
3,16 Mb. 28
czytać
Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczy
Acth z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki I śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych
0,94 Mb. 8
czytać
Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020
68,91 Kb. 1
czytać
Pomiędzy Samorządem WojewództwaPomiędzy Samorządem Województwa
135,09 Kb. 1
czytać
Nr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCYNr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
1,93 Mb. 13
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna