SpecyfikacjaSpecyfikacja
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
176,84 Kb. 1
czytać
Stosunki, zdarzenia I akty (czynnośCI) prawnomiędzynarodoweStosunki, zdarzenia I akty (czynnośCI) prawnomiędzynarodowe
Prawo międzynarodowe – normy prawne, które wyrosły na podłożu stosunków międzynarodowych I są ich odbiciem
1,93 Mb. 7
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nazwa zamówienia publicznegoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia nazwa zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
127,79 Kb. 1
czytać
Bełżyce ZwKomGm (związek) [060901Z0140] zbiewuk w Bełżycach 2008-10-08 ÷ 2008-11-10 problemowa pismo o uzupełnienie odpowiedziBełżyce ZwKomGm (związek) [060901Z0140] zbiewuk w Bełżycach 2008-10-08 ÷ 2008-11-10 problemowa pismo o uzupełnienie odpowiedzi
Dyrektor Zakładu Budowy I eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach
10,11 Kb. 1
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
2,71 Mb. 17
czytać
Instytut humanistycznyInstytut humanistyczny
SpecjalnośĆ: filologia polska z medioznawstwem* lub animacją kultury, lub poradnictwem logopedycznym, lub nauczaniem języka polskiego jako obcego
5,14 Mb. 51
czytać
Technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej 4Technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej 4
Informacje o procedurze egzaminacyjnej, uprawnieniach I obowiązkach osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych
3,1 Mb. 28
czytać
Instrukcja do wniosku o płatnośćInstrukcja do wniosku o płatność
Przed wypełnieniem wniosku o płatność w ramach działania Podstawowe usługi I odnowa wsi na obszarach wiejskich, zwanego dalej „wnioskiem”, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
196,66 Kb. 2
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
207,75 Kb. 1
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
232,45 Kb. 1
czytać
Dot.: Pn 7/17 załĄcznik (pakiet) nr wadium: 500,00 pln formularz ofertowyDot.: Pn 7/17 załĄcznik (pakiet) nr wadium: 500,00 pln formularz ofertowy
Nazwa wykonawcy
73,08 Kb. 1
czytać
Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Preferuje się projekty w których oczekiwania wysokości kwoty dofinansowania jest niższe od maksymalnej przewidzianej dla danego działania
47,86 Kb. 1
czytać
Sylabus do przedmiotu Chirurgia I pielęgniarstwo chirurgiczneSylabus do przedmiotu Chirurgia I pielęgniarstwo chirurgiczne
Program kształcenia Kierunek studiów, poziom I profil kształcenia, forma studiów
243,71 Kb. 1
czytać
Lokalna strategia rozwojuLokalna strategia rozwoju
Obszar objęty lsr obejmuje sześć gmin: Wieluń, Mokrsko, Skomlin, Biała, Ostrówek, Czarnożyły
2,51 Mb. 3
czytać
ZałĄcznik nr 35ZałĄcznik nr 35
Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych
20,9 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna