Lubię to!” Rok szkolny 018/2019 Szkoła Podstawowa nr im. Księdza Antoniego Pęksy w LaskowcuLubię to!” Rok szkolny 018/2019 Szkoła Podstawowa nr im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
Nauczyciel analizuje I ocenia poziom wiedzy I umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej I realizowanych w szkole programów nauczania
64,24 Kb. 1
czytać
Stacjonarne profil praktycznyStacjonarne profil praktyczny
2,22 Mb. 3
czytać
Konkurs nr pokl 3/I/09 na projekty realizowane w ramach Priorytetu VII po klKonkurs nr pokl 3/I/09 na projekty realizowane w ramach Priorytetu VII po kl
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
384,61 Kb. 4
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centralaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „krus” ogłasza postępowanie
146,85 Kb. 3
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „krus” ogłasza postępowanie
194,88 Kb. 2
czytać
Stacjonarne profil praktycznyStacjonarne profil praktyczny
2,24 Mb. 3
czytać
Prawo celne- zespół norm prawnych regulujących międzynarodowy obrót towarami, pobieranie z tego tytułu ceł I innych należności celnych oraz podatków tak zwanych Granicznych jak również regulujący prawa I obowiązki podmiotów dokonujących takichPrawo celne- zespół norm prawnych regulujących międzynarodowy obrót towarami, pobieranie z tego tytułu ceł I innych należności celnych oraz podatków tak zwanych Granicznych jak również regulujący prawa I obowiązki podmiotów dokonujących takich
Zasada wolności obrotu towarowego z zagranicą
47,65 Kb. 1
czytać
Pomorskie CentrumPomorskie Centrum
Cpv: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne, 85111810-1 Usługi analizy krwi, 85111820-4 Usługi analizy bakteriologicznej, 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne I hematologiczne
3,34 Mb. 9
czytać
Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Wersja 16 z dnia. 04. 2016 r. Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych spis treści Część I „Uwagi ogólne”Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Wersja 16 z dnia. 04. 2016 r. Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych spis treści Część I „Uwagi ogólne”
Sekcja d „Wymiana handlowa z niektórymi terytoriami o statusie specjalnym” str. 11 14
2,9 Mb. 31
czytać
Uchwała nr …/…/… zarządu województwa kujawsko-pomorskiego z dnia … r w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn.Uchwała nr …/…/… zarządu województwa kujawsko-pomorskiego z dnia … r w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn.
Poddziałania osi Priorytetowej regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020
1,8 Mb. 13
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011
Numer Identyfikacyjny1
77,07 Kb. 1
czytać
Zlecenie nabycia nrZlecenie nabycia nr
98,2 Kb. 1
czytać
W zakresie Priorytetu Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”W zakresie Priorytetu Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Agencją Restrukturyzacji I modernizacji Rolnictwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, nip: zwaną dalej „Agencją”
114,43 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów pwsz w Płocku w sprawie warunkówZałącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów pwsz w Płocku w sprawie warunków
Kierunek studiów:(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)
421,66 Kb. 4
czytać
Sprawa nr spiP/PO/1/U/2Sprawa nr spiP/PO/1/U/2
Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – patrz uwaga na końcu ogłoszenia. Zamawiający : Centrum Psychiatrii w Katowicach im dr. Krzysztofa Czumy
178,99 Kb. 1
czytać

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna