Załącznik 1Załącznik 1
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro na dostawę implantów I narzędzi jednorazowego użytku do rekonstrukcji acl z systemem do szycia łąkotek oraz rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów I obrąbka barkowego dla
107,54 Kb. 1
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
143,08 Kb. 1
czytać
ZałĄcznik nr 6(85)ZałĄcznik nr 6(85)
Sekcja d „Wymiana handlowa z niektórymi terytoriami o statusie specjalnym” str. 11 14
2,9 Mb. 31
czytać
Projekt parkinguProjekt parkingu
Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w holu głównym na poziome Wynajmowane pomieszczenie przeznaczone jest na prowadzenie działalności handlowej tj sklepu pod nazwą „Mama I dziecko” z artykułami dziecięcymi oraz akcesoriami dla kobiet w ciąży
12,19 Kb. 1
czytać
Rozkład materiału Fairyland 4 nppRozkład materiału Fairyland 4 npp
Nauczanie języka obcego w szkole podstawowej wymaga szczególnych umiejętności, zwłaszcza w przypadku pierwszego etapu edukacyjnego. Panujący powszechnie pogląd
484,82 Kb. 5
czytać
Rozkład materiału Fairyland 4 nppRozkład materiału Fairyland 4 npp
Seria podręczników Fairyland, przeznaczona do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (na pierwszym I drugim etapie edukacyjnym), stanowi narzędzie, które ułatwi nauczycielom realizację wszystkich tych zadań
0,67 Mb. 3
czytać
Kierunek: filologia polska studia pierwszego stopniaKierunek: filologia polska studia pierwszego stopnia
1,96 Mb. 4
czytać
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 015 r poz. 2164 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust ustawy Pzp
118,54 Kb. 1
czytać
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki I Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 poNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki I Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 po
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki I leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego polkard na lata 2013 – 2016
22,16 Kb. 1
czytać
Zarządzenie komendantaZarządzenie komendanta
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
115,24 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawieZarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawie
Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
233,5 Kb. 4
czytać
Zarządzenie nrZarządzenie nr
Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm oraz art. 4, 5, I 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
233,06 Kb. 4
czytać
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2017Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2017
Numer Identyfikacyjny 1
123,08 Kb. 1
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
0,5 Mb. 6
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Dz. U. Nr 223, poz. 1655 zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 I późniejszymi w trybie przetargu nieograniczonego
157,44 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna