ZatwierdzamZatwierdzam
Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu amphora, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu
355,29 Kb. 1
czytać
GfkhjlghghGfkhjlghgh
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn zm.) zwanej dalej ustawą Pzp
0,73 Mb. 4
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Oryginał siwz jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu
0,51 Mb. 5
czytać
O zasadach wykonywania czynności obsługi naziemnej na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych oraz korzystaniu z infrastruktury i urządzeń Międzynarodowego Portu Lotniczego KatowiceO zasadach wykonywania czynności obsługi naziemnej na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych oraz korzystaniu z infrastruktury i urządzeń Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr krs 0000023650,nip 634-012-80-15, regon 270 504 889, wysokość kapitału zakładowego: 137 099 300
100,36 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 3 wzór umowy umowa nrZałącznik nr 3 wzór umowy umowa nr
Dz. U. z 2017 r poz. 106, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania na zakup, dostawę I montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw realizowanego
92,71 Kb. 1
czytać
Umowa nr cgmUmowa nr cgm
Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
114,89 Kb. 1
czytać
GfkhjlghghGfkhjlghgh
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn zm.) zwanej dalej Ustawą pzp
175,34 Kb. 1
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Na przygotowanie I przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń I warsztatów informatycznych
0,54 Mb. 4
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
265,1 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Wynajęcie cywilnego statku powietrznego wraz z załogą do zabezpieczenia specjalistycznego szkolenia spadochronowego
257,59 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 144 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
271,61 Kb. 1
czytać
46/WT/JW4220/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia46/WT/JW4220/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”
0,52 Mb. 1
czytać
Wzór umowy …Wzór umowy …
Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs: 0000427416, przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I wilda w Poznaniu, VIII wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 735
34,53 Kb. 1
czytać
Wzór umowy …Wzór umowy …
Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs: 0000427416, przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I wilda w Poznaniu, VIII wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 735
39,53 Kb. 1
czytać
Zakład Zagospodarowania OdpadówZakład Zagospodarowania Odpadów
Wykonywanie napraw bieżących I okresowych przeglądów serwisowych ciągników rolniczych wraz z przyczepami należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
87,7 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna