Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa mazowieckiego z dnia 2008 rokuZałącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa mazowieckiego z dnia 2008 roku
Struktura systemu (ogólne informacje I wykres ilustrujący powiązania organizacyjne pomiędzy organami uczestniczącymi w systemie zarządzania I kontroli) 8
1,56 Mb. 18
czytać
W bydgoszczyW bydgoszczy
Dostawę płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego I dojelitowego. Preparatów do żywienia pozajelitowego I dojelitowego
2,75 Mb. 22
czytać
Na: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawyNa: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawy
Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r
138,38 Kb. 1
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów, na podstawie których oceniana jest zgodność operacji z lsr oraz kryteriów wyboru
210,35 Kb. 1
czytać
Średni koszt utrzymania dziecka w 2007 rŚredni koszt utrzymania dziecka w 2007 r
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „maluch”
222,73 Kb. 1
czytać
Ewidencja dochodów I wydatków budżetowychEwidencja dochodów I wydatków budżetowych
Urząd Gminy obejmują wpływy z podatków I opłat, czynszów z najmu I dzierżawy, sprzedaży wody, dochodów majątkowych, wpływy z różnych opłat I dochodów budżetowych oraz obejmują wpływy dotacji, subwencji, udziałów w podatkach
32,4 Kb. 1
czytać
Rozrachunek uznaniowych zleceń PŁatniczychRozrachunek uznaniowych zleceń PŁatniczych
System wymiany zleceń płatniczych między uczestnikami rejestracji wzajemnych należności I zobowiązań z tego tytułu, wymiany między uczestnikami przesyłek z takimi zleceniami I przesyłek kurierskich sporządzanych w formie papierowej I w formie zbioru danych
91,3 Kb. 1
czytać
Instrukcja wypełnieniaInstrukcja wypełnienia
Zgłaszane projekty (wnioski o dofinansowanie) poddane będą szczegółowej analizie I ocenie co do zgodności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący
194,07 Kb. 3
czytać
StowarzyszenieStowarzyszenie
Regulamin ustanawiający procedurę naborów I oceny operacji w ramach wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym
238,75 Kb. 2
czytać
Bodzanów, dnia 18Bodzanów, dnia 18
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujące w obszary wiejskie.”
153,6 Kb. 1
czytać
Instrukcja do wniosku o płatnośćInstrukcja do wniosku o płatność
Planowane wydatki w ramach projektu (o ile dokument uległ zmianie a z zapisów Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu wynika, że zmiany nie wymagają podpisania aneksu), podpisanym przez upoważnioną osobę wraz z datą sporządzenia
194,61 Kb. 2
czytać
Zarządzenie NrZarządzenie Nr
Fundację obowiązków stawianych w tym zakresie przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawę z dnia 16 listopada 2002 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „Ustawą”
182,12 Kb. 1
czytać
Zarządzenie NrZarządzenie Nr
Ustawa z dnia 16 listopada 2002 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 I z 2001 r. Nr 63, poz. 641), dalej jako Ustawa
80,99 Kb. 1
czytać
ZałĄcznik do Zarządzenia Nr …ZałĄcznik do Zarządzenia Nr …
Działając na podstawie art. 68 I 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t j. Dz. U. z 2016 r poz. 1870 z późn zm.), oraz w oparciu o Komunikat Nr 23 Ministra Finansów
105,75 Kb. 1
czytać
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarkaWniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka
Zgłaszane projekty (wnioski o dofinansowanie) poddane będą szczegółowej analizie I ocenie co do zgodności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący
167,57 Kb. 2
czytać

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna