1. Nazwa i adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającego1. Nazwa i adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającego
Nazwa I adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającego Szpital Wojewódzki im. Św. łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
206 Kb. 1
czytać
Umowa ubezpieczenia nr 5834 – 02. 694. 721 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadkówUmowa ubezpieczenia nr 5834 – 02. 694. 721 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania imprez pttk
119,33 Kb. 1
czytać
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki I Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 polkardNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki I Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 polkard
48,24 Kb. 1
czytać
Giżycko: roboty budowlane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku nr na terenie jw. 4222 w giżycku, przy ul. Moniuszki oraz wykonania remontu budynku na podstawie w/w dokumentacji numer ogłoszeniaGiżycko: roboty budowlane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku nr na terenie jw. 4222 w giżycku, przy ul. Moniuszki oraz wykonania remontu budynku na podstawie w/w dokumentacji numer ogłoszenia
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
45,26 Kb. 1
czytać
Rozdział Postanowienia ogólneRozdział Postanowienia ogólne
Regulamin kart kredytowych business w Banku Polskiej Spółdzielczości S. A.”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady wydawania I używania kart kredytowych business
148,25 Kb. 1
czytać
Dr Mariusz AndrzejewskiDr Mariusz Andrzejewski
Anatomia I mechanizm działania wirusa wywołującego kryzys finansowy w Polsce czyli rzecz o asymetrycznych, złożonych instrumentach pochodnych w ujęciu mikro- I makroekonomicznym – wyniki badań naukowych
45,65 Kb. 1
czytać
Znak zamówienia 08/ZO/2014Znak zamówienia 08/ZO/2014
Zgodnie z art pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 150, poz. 907 z późn zm.), ustawy nie stosuje się
286,99 Kb. 3
czytać
Kryteria wyboru projektów z zakresu granty lgd ślężanie w ramach realizacji lsr 2014-2020 przedsięwzięcie 1Kryteria wyboru projektów z zakresu granty lgd ślężanie w ramach realizacji lsr 2014-2020 przedsięwzięcie 1
W ramach projektu przewidziano wykorzystanie wizerunku Misia Ślężysława zgodnie z wytycznymi lgd
41,91 Kb. 1
czytać
Karta zgłoszeniaKarta zgłoszenia
W ramach opłaty konferencyjnej organizator zapewnia: publikację referatu w czasopiśmie Logistyka, materiały konferencyjne, dwa noclegi, wyżywienie podczas konferencji, serwis konferencyjny, udział w imprezach towarzyszących
Referat 3,5 Mb. 2
czytać
Umowa cywilnoprawnaUmowa cywilnoprawna
Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336164, o kapitale zakładowym wynoszącym 20. 947. 500 zł, nip 524-26-88-913, Regon 141983460, zwanym w treści umowy
85,9 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do ZarządzeniaZałącznik nr 1 do Zarządzenia
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im dr Tadeusza Boczonia
59,88 Kb. 1
czytać
I. Zakres przedmiotu zamówieniaI. Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług grupowego ubezpieczenie na życie dla pracowników
159,21 Kb. 1
czytać
Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Modernizacja hurtowni danych sap bw wraz z rozszerzeniem o nowe funkcjonalności poprzez migrację systemu na nową platformę technologiczną”
0,59 Mb. 10
czytać
Giżycko: robota budowlana polegająca na wymianie sieci c. O. Wraz z podłĄczeniem budynku nr do kotłowni w budynku nr na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej remont kotłowni w jw. 4352 giżycko, ulGiżycko: robota budowlana polegająca na wymianie sieci c. O. Wraz z podłĄczeniem budynku nr do kotłowni w budynku nr na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej remont kotłowni w jw. 4352 giżycko, ul
Giżycko: robota budowlana polegająca na wymianie sieci c. O. Wraz z podłĄczeniem budynku nr do kotłowni w budynku nr na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej remont kotłowni w jw. 4352 giżycko, ul. Nowowiejska 20
44,6 Kb. 1
czytać
Wojewody lubuskiegoWojewody lubuskiego
Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
395,27 Kb. 6
czytać

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna