Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczy
Dzierżawę aparatu do witrektomii przedniej I tylnej oraz fakoemulsyfikacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi, a także dostawa na inne materiały jednorazowe specjalistyczne stosowane w mikrochirurgii okulistycznej.”
0,74 Mb. 7
czytać
Zzp-196/17 dnia [pieczątka firmowa] Oferta IZzp-196/17 dnia [pieczątka firmowa] Oferta I
Pełna nazwa
224,93 Kb. 1
czytać
DrohiczynDrohiczyn
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte prow na lata 2014-2020 w zakresie operacji pt
39,69 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Na dostawy systemu zintegrowanej laparoskopowej sali operacyjnej, sprzętu endoskopowego, diatermi chirurgicznej, ŁÓŻek szpitalnych, szpitalnych wóZKÓw funkcyjnych, wanny porodowej, inkubatora oraz stanowiska do resuscytacji
1,08 Mb. 2
czytać
Ogłoszenie na podstawie art. 8 ust. 4, ust I ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkursOgłoszenie na podstawie art. 8 ust. 4, ust I ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs
Program Wieloletni na lata 2011-2020 pn „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania I wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy
115,06 Kb. 2
czytać
Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 ze zm., Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) zwanego dalej ustawą, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty w wysokości 135. 000 euro
2,91 Mb. 24
czytać
Publikacja w Suplemencie do Dziennika Urzędowego ue dnia 17. 10. 2017r pod nr 2017/S 199-409037 Nr sprawy: spzozzsm /ZP/ 41 /2017 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPublikacja w Suplemencie do Dziennika Urzędowego ue dnia 17. 10. 2017r pod nr 2017/S 199-409037 Nr sprawy: spzozzsm /ZP/ 41 /2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zakup I dostawa sprzętu medycznego jednorazowego I wielorazowego użytku, materiałów szewnych, opatrunków I środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem
404,26 Kb. 6
czytać
Specyfikacja techniczno funkcjonalnaSpecyfikacja techniczno funkcjonalna
W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy“ należy wpisać wyraz „tak” w przypadku spełnienia przez Wykonawcę określonych w wierszu wymagań minimalnych
0,56 Mb. 6
czytać
Regulamin przyznawania stypendiówRegulamin przyznawania stypendiów
Uniwersytetu Gdańskiego, członków ich rodzin (Współmałżonków, Pełnoletnich dzieci) oraz Partnerów życiowych w okresie od dnia 01. 07. 2018r do dnia 30. 06. 2021r
224,15 Kb. 7
czytać
Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196, nip 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196, nip 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą
Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196, nip 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę zestawów do rekonstrukcji acl dla Powiatowego Szpitala
77,44 Kb. 1
czytać
Wojewody podlaskiegoWojewody podlaskiego
Marszałka Województwa Podlaskiego, starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, przedsiębiorców realizujących zadania obronne
178,9 Kb. 1
czytać
Zamieszczanie ogłoszeniaZamieszczanie ogłoszenia
Giżycko: usługa szkolenia, w zakresie nauki języka angielskiego, serbskiego oraz albańskiego w jednostkach wojskowych bęDĄcych na zaopatrzeniu jednostki wojskowej 4352 w giżycku
55,19 Kb. 1
czytać
Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozbudowa Systemu do wydawania I obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby sądów powszechnych.”
258,85 Kb. 7
czytać
Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. JuraszaZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego
3,1 Mb. 25
czytać
Dotyczy: „Obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 3 lat”Dotyczy: „Obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 3 lat”
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013. 907 z późn zm dalej „Pzp”) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro
266,67 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna