Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
98,52 Kb. 1
czytać
Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie wojskowego ośrodka szkoleniowo kondycyjnego w mrągowie numer ogłoszenia: 154365 2014; data zamieszczenia: 16. 07. 2014Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie wojskowego ośrodka szkoleniowo kondycyjnego w mrągowie numer ogłoszenia: 154365 2014; data zamieszczenia: 16. 07. 2014
Roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie wojskowego ośrodka szkoleniowo kondycyjnego w mrągowie
49,35 Kb. 1
czytać
Porozumienie w sprawie realizacjiPorozumienie w sprawie realizacji
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2445/82 /V/2015 z dn. 22. 12. 2015 r
262,4 Kb. 2
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
172,3 Kb. 4
czytać
Stowarzyszenia wdzydzko-charzykowskaStowarzyszenia wdzydzko-charzykowska
Załącznik nr Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia 1 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich 11
396,53 Kb. 8
czytać
Kołobrzeg, dnia 17 lipca 2013rKołobrzeg, dnia 17 lipca 2013r
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr w pozycji soczewkę o angulacji stopni, stałej
39,74 Kb. 1
czytać
Jednací řádJednací řád
Km 11. 12. 07-Zalącznik nr 1a-regulamin komitetu monitorującego powt rcz-rp 2007-2013
67,16 Kb. 1
czytać
Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w KrakowieKrakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
1,11 Mb. 3
czytać
Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 ze zm., Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) zwanego dalej ustawą, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty w wysokości 135. 000 euro
2,32 Mb. 21
czytać
Zapytanie ofertowe z dnia 22. 12. 2017rZapytanie ofertowe z dnia 22. 12. 2017r
Opracowanie technologii hpc-gis do kompleksowej analizy lokalizacji inwestycji oraz oceny zagrożeń środowiskowych” w ramach Osi priorytetowej badania I innowacje, Działania Badania celowe
188,02 Kb. 2
czytać
Krs, regon, nipKrs, regon, nip
Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, krs 0000002253, regon 050657379, nip 966-13-30-466, zwanym dalej Udzielającym Zamówienia lub bco, reprezentowanym przez
70,38 Kb. 1
czytać
Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zintegrowanego Systemu Rachunkowości I kadr (zsrk) opartego na oprogramowaniu firmy sap ag”
0,93 Mb. 12
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
1,65 Mb. 17
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
1,89 Mb. 11
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (roboty budowlane) „remont przejazdu kolejowego wbk 156 w szerokim borze”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (roboty budowlane) „remont przejazdu kolejowego wbk 156 w szerokim borze”
Przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy – prawo zamówień publicznych
279,72 Kb. 3
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna