Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska1, 17-100 Bielsk Podlaski nip 543-17-54-901 Regon 050584924Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska1, 17-100 Bielsk Podlaski nip 543-17-54-901 Regon 050584924
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim polegająca na prowadzeniu rachunków bankowych (konta podstawowego I kont pomocniczych) przez okres 36 miesięcy
192,89 Kb. 1
czytać
Płatności pozwolą Ci na wielokrotne korzystanie z wcześniej przygotowanych przelewów dając możliwość przesyłania pPłatności pozwolą Ci na wielokrotne korzystanie z wcześniej przygotowanych przelewów dając możliwość przesyłania p
Inną zasadniczą różnicą jest również to, iż polecenie zapłaty jest usługą w pełni zautomatyzowaną, wykonywaną wyłącznie elektronicznie
150,64 Kb. 2
czytać
Plan gospodarki odpadamiPlan gospodarki odpadami
Ii. Uwarunkowania wynikające z II polityki ekologicznej państwa I planów wyższego rzędu 10
2,28 Mb. 23
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
162,58 Kb. 3
czytać
ModyfikacjaModyfikacja
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza spzoz w Tarnowie ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów Przetarg nieograniczony – nr 78/2016 sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów do operacji zaćmy
152 Kb. 1
czytać
Drodzy czytelnicy! Wizjer – „Puść oko” do znanych postaci Nowa linia drukarek brajlowskich Indexa!Drodzy czytelnicy! Wizjer – „Puść oko” do znanych postaci Nowa linia drukarek brajlowskich Indexa!
Kontrowersje w polskich szkołach brakuje podręczników dla uczniów niewidomych I słabowidzących – czy to normalne?
261,94 Kb. 14
czytać
Sąd apelacyjny w warszawieSąd apelacyjny w warszawie
Postępowanie o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia
244,87 Kb. 7
czytać
Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 77 oraz remontu pomieszczeń w budynku nr 35 na terenie jw. 1747 w suwałkach numer ogłoszenia: 137337 2016; data zamieszczenia: 15. 07. 2016Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 77 oraz remontu pomieszczeń w budynku nr 35 na terenie jw. 1747 w suwałkach numer ogłoszenia: 137337 2016; data zamieszczenia: 15. 07. 2016
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
56,42 Kb. 1
czytać
Znak zamówienia 11/ZO/2014Znak zamówienia 11/ZO/2014
Zgodnie z art pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 150, poz. 907 z późn zm.), ustawy nie stosuje się
439,06 Kb. 3
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wk-p na lata 2014-2020
2,13 Mb. 14
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej I wykonanie na jej podstawie remontu budynku nr 10 na terenie jw. 3797 w giżycku przy ul. 1-go maja
66,82 Kb. 1
czytać
Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w BiałymstokuBiałostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku
Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, nip 966-13-30-466 regon 050657379 nr krs 0000002253 reprezentowanym przez Dyrektora: dr n med. Marzenę Juczewską, zwanym dalej Udzielającym Zamówienia lub bco
98,92 Kb. 1
czytać
Umowa nr o świadczenie usługi Telefonicznej OpiekiUmowa nr o świadczenie usługi Telefonicznej Opieki
Wiśniewskiego 20/302, 81-969 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem krs 0000328599
149,75 Kb. 1
czytać
Umowa nr o świadczenie usługi Telefonicznej OpiekiUmowa nr o świadczenie usługi Telefonicznej Opieki
Wiśniewskiego 20/302, 81-969 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem krs 0000328599
199,78 Kb. 1
czytać
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
X. Czym jest ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) 10
242,01 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna