Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczy
Acth z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki I śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych
0,93 Mb. 8
czytać
Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczy
Acth z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki I śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych
0,94 Mb. 8
czytać
Wytyczne Instytucji Zarządzającej (mrpiPS) dla Instytucji Pośredniczącej I beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Wytyczne Instytucji Zarządzającej (mrpiPS) dla Instytucji Pośredniczącej I beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
0,54 Mb. 1
czytać
Ogłoszenie Konkursu OfertOgłoszenie Konkursu Ofert
Miejskiej Przychodni „Odrzańska” Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
53,09 Kb. 1
czytać
Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczy
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego
2,95 Mb. 23
czytać
Pcm/zp 01/I/2015Pcm/zp 01/I/2015
Rtg znajdujących się w Pracowni rtg powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o o w Braniewie w ramach operacji pt.” Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego”
134,98 Kb. 1
czytać
WnioskodawcaWnioskodawca
Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
80,16 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa NurzecZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Nurzec
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk nr 13 z dnia 28. 03. 2013r
287,87 Kb. 6
czytać
Państwowe gospodarstwo leśne lasy państwowePaństwowe gospodarstwo leśne lasy państwowe
Regulamin Organizacyjny pgl lp nadleśnictwa Kłobuck zwany dalej regulaminem organizacyjnym określa organizację wewnętrzną, zasady działania oraz zakres komórek organizacyjnych oraz biura Nadleśnictwa Kłobuck w warunkach funkcjonowania Systemu Informatycznego
98,69 Kb. 1
czytać
Wiesława LateckaWiesława Latecka
Definiowanie niepełnosprawności I najczęściej stosowane klasyfikacje niepełnosprawności w Polsce
106,13 Kb. 1
czytać
Pytanie 1 Jak definiować rachunek płatniczy prowadzony przez bank?Pytanie 1 Jak definiować rachunek płatniczy prowadzony przez bank?
Istnienie rachunku jako narzędzia ewidencjonującego saldo środków należących lub udostępnionych użytkownikowi
167,47 Kb. 2
czytać
Regulamin wynagradzaniaRegulamin wynagradzania
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
228,6 Kb. 1
czytać
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby klinicznego oddziału ginekologii onkologicznej
1,66 Mb. 7
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Giżycko: roboty budowlane w zakresie konserwacji pomieszczeń, nawierzchni asfaltowej I chodnika oraz konserwacji trybuny I placu apelowego na terenie jw. 4352 przy ul. Nowowiejskiej 20 w giżycku
65,45 Kb. 1
czytać
Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 ze zm., Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) zwanego dalej ustawą, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty w wysokości 135. 000 euro
2,88 Mb. 24
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna