Oferta dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 StopnicaOferta dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego związanego z realizacją operacji pn. „Wirtualny spacer po Gminie Stopnica”
73,5 Kb. 1
czytać
Instrukcja obiegu dokumentów finansowychInstrukcja obiegu dokumentów finansowych
Wprowadzić się Instrukcję obiegu dokumentów finansowych w Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Kole
43,24 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2009Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2009
Elektroniczne składanie zeznania podatkowego pit-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego
258,46 Kb. 2
czytać
Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – CurieBiałostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie
Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
114,87 Kb. 1
czytać
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia … r.Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia … r.
Pozyskanie informacji o zróżnicowaniu przestrzennym komponentów środowiska przyrodniczego (elementy morfologiczne, hydrograficzne, meteorologiczne) I położeniu geopolitycznym kraju
2,85 Mb. 29
czytać
Giżycko dn. 27. 04. 2012 rGiżycko dn. 27. 04. 2012 r
Roboty budowlane w zakresie wymiana sieci centralnego ogrzewania I ciepłej wody użytkowej z rur stalowych na rury preizolowane od komory k-1 do komory k-28 I od budynku nr 7 do budynku nr 39 na terenie jednostki wojskowej 2098 w bemowie
427,69 Kb. 4
czytać
Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczy
Dostawę sprzętu eksploatacyjnego do operacji ultradźwiękowego usuwania zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki, podszycia sztucznej soczewki z witrektomią przednią oraz do operacji przeciw jaskrowych
0,72 Mb. 7
czytać
Kart debetowych businessKart debetowych business
Autoryzacja – wyrażenie zgody na wykonanie transakcji płatniczej przez Posiadacza rachunku lub osoby przez niego upoważnione do dysponowania środkami na rachunku bankowym
94,2 Kb. 1
czytać
Bank spóŁdzielczy w Pieńsku regulamin kart debetowych Rozdział Postanowienia ogólne „Regulamin kart debetowych Banku Spółdzielczego w Pieńsku”Bank spóŁdzielczy w Pieńsku regulamin kart debetowych Rozdział Postanowienia ogólne „Regulamin kart debetowych Banku Spółdzielczego w Pieńsku”
Regulamin kart debetowych Banku Spółdzielczego w Pieńsku”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady wydawania I używania kart debetowych wydawanych przez Bank Spółdzielczy w Pieńsku oraz zasady rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu
110,4 Kb. 1
czytać
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zamawiającym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę pn. „System obsługi poradni Centrum attis sp z o o.”
0,78 Mb. 6
czytać
Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczy
Acth z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki I śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych
0,94 Mb. 8
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
92,96 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 4 do ProcedurZałącznik nr 4 do Procedur
Zawarta w dniu w pomiędzy
127,97 Kb. 1
czytać
Analiza bat impAnaliza bat imp
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I gospodarki Wodnej pochodzących z opłat rejestracyjnych na zamówienie Ministra Środowiska
212,27 Kb. 1
czytać
Giżycko: usługa transportowa wynajmu autobusów I mikrobusów celem przewozu osób z garnizonów giżycko, WĘgorzewo, suwałKI, gołdap, orzysz, mrągowo, do miejsc wskazanych przez zamawiającego numer ogłoszenia: 3043 2016; data zamieszczenia: 12Giżycko: usługa transportowa wynajmu autobusów I mikrobusów celem przewozu osób z garnizonów giżycko, WĘgorzewo, suwałKI, gołdap, orzysz, mrągowo, do miejsc wskazanych przez zamawiającego numer ogłoszenia: 3043 2016; data zamieszczenia: 12
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
65,75 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna