Giżycko dn. 10. 04. 2013rGiżycko dn. 10. 04. 2013r
Dostawa narzędzi I materiałÓw technicznych na rzecz jednostki wojskowej nr 4352 w giżycku oraz jednostek I instytucji bęDĄcych na jej zaopatrzeniu
1,3 Mb. 7
czytać
Znak zamówienia 06/2010Znak zamówienia 06/2010
Na wykonanie usług w zakresie ochrony osób I mienia świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (sufo) na rzecz jednostki wojskowej 3797 giżycko
0,49 Mb. 3
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Na dostawy endoprotez, implantów zespalających, cementu kostnego, resorbowalnego materiału kościozastępczego oraz zestawów narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
0,64 Mb. 2
czytać
Program nauczania przedmiotuProgram nauczania przedmiotu
Program skonstruowany został w oparciu o podstawę programową kształcenia artystycznego sformułowaną w Rozporządzeniu mkidn z dnia 15 grudnia 2016 r w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego
0,94 Mb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałaniaProcedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
47,38 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego oraz zestawów do terapii podciśnieniowej
1,18 Mb. 8
czytać
Departament Operacji BankowychDepartament Operacji Bankowych
W dniu pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Pieńsku z siedzibą w Pieńsku, 59-930 Pieńsk, ul. Staszica 20, wpisanym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
56,91 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do siwzZałącznik nr 1 do siwz
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług grupowego ubezpieczenie na życie dla pracowników
159,25 Kb. 1
czytać
ZałĄcznik nr 35ZałĄcznik nr 35
Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych
20,9 Kb. 1
czytać
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w SzamotułachSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
Na podstawie art. 111 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej
44,89 Kb. 1
czytać
Zasady rozrachunków międzybankowych Istota I typologia systemów rozrachunków międzybankowychZasady rozrachunków międzybankowych Istota I typologia systemów rozrachunków międzybankowych
Jakość tych rozli­czeń w znaczącym stopniu wpływa na efektywność funkcjonowania całej gospodarki, dla której rozwój systemów rozliczeniowych jest jednym z gwarantów wzrostu konku­rencyjności
131,81 Kb. 1
czytać
Opinia rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnychOpinia rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
22,33 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam: Radom, dniaZatwierdzam: Radom, dnia
Remont drogi betonowej z trylinki z wykonaniem nawierzchni asfaltowej oraz chodników na terenie Jednostki Wojskowej 3411
91,46 Kb. 1
czytać
Uniwersytet ŚląskiUniwersytet Śląski
Syré L. Arbeitsgruppe Regionalbibliographie Posiedzenie grupy roboczej ds bibliografii regionalnej Bibliotheksdienst, 1992, Jg 26, H. 1, s. 39-40
0,89 Mb. 23
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne I formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty
1,14 Mb. 8
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna