Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zintegrowanego Systemu Rachunkowości I kadr (zsrk) opartego na oprogramowaniu firmy sap ag dla pracowników jednostek sądownictwa.”
265,13 Kb. 6
czytać
WzóR1 Umowa nr o dofinansowanie ProjektuWzóR1 Umowa nr o dofinansowanie Projektu
Poddziałania rpkp. 10. 03. 02 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
2,8 Mb. 16
czytać
Procedura oceny I wyboru Grantobiorców w ramach projektów grantowych §1 Postanowienia ogólneProcedura oceny I wyboru Grantobiorców w ramach projektów grantowych §1 Postanowienia ogólne
Niniejsza procedura jest stosowana w odniesieniu do naboru wniosków o powierzenie
122,24 Kb. 1
czytać
Procedura wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania I kontroliProcedura wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania I kontroli
135,72 Kb. 1
czytać
Wzór-kwoty ryczałtowe1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowyWzór-kwoty ryczałtowe1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
3,15 Mb. 8
czytać
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych cpv: 33140000-3 materiały medyczneWspólny Słownik Zamówień Publicznych cpv: 33140000-3 materiały medyczne
Ekg I usg, protezy, obłożenia, z-wy do diet, szczoteczki cytologiczne, wzierniki, bezigłowe systemy, czujniki, koce ratunkowe”
4,38 Mb. 36
czytać
Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 58/opi/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na rozbudowę systemu informatycznego ammsWrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 58/opi/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na rozbudowę systemu informatycznego amms
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej również pzp oraz przepisów wykonawczych do pzp
0,62 Mb. 4
czytać
DrohiczynDrohiczyn
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte prow na lata 2014-2020 w zakresie operacji pt
39,73 Kb. 1
czytać
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2008 rWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2008 r
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwanej w dalszej części siwz,, ustawą”
125,66 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju lgd „Dolina Raby za okres od12. 05. 2016rSprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju lgd „Dolina Raby za okres od12. 05. 2016r
Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju lgd „Dolina Raby” za okres od12. 05. 2016r
98,88 Kb. 1
czytać
Sprzętu medycznego specjalistycznego w tym: trokary ostrzoweSprzętu medycznego specjalistycznego w tym: trokary ostrzowe
Yankauer, igły do opasek żołądkowych, siatki do przepuklin, mieszalnik próżniowy, z-wy do drenażu zewnętrznego lędźwiowego, drenaże dokomorowe, kotwice do barku, zestawy zastawkowe, płytki I śruby do rekonstrukcji żuchwy
1,51 Mb. 12
czytać
Regulamin organizacyjny rady nadnoteckiej grupy rybackiej z siedzibą w Pile rozdział I postanowienia ogólne § 1 Rada Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zwana dalej „Radą ngr”Regulamin organizacyjny rady nadnoteckiej grupy rybackiej z siedzibą w Pile rozdział I postanowienia ogólne § 1 Rada Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zwana dalej „Radą ngr”
Rada Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zwana dalej „Radą ngr” funkcjonuje w oparciu o § 19 Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zwanej dalej „ngr”, który w szczególności określa skład Rady
0,56 Mb. 3
czytać
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych cpv: 33140000-3 materiały medyczneWspólny Słownik Zamówień Publicznych cpv: 33140000-3 materiały medyczne
Ekg I usg, protezy, obłożenia, z-wy do diet, szczoteczki cytologiczne, wzierniki, bezigłowe systemy, czujniki, koce ratunkowe”
4,38 Mb. 36
czytać
Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 17/Med./2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji aesculap/bbraunWrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 17/Med./2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji aesculap/bbraun
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej również pzp oraz przepisów wykonawczych do pzp
1,29 Mb. 4
czytać
Powr. 03. 01. 00-00-T006/17 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowychPowr. 03. 01. 00-00-T006/17 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Politechniką Rzeszowską im Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Rzeszowie przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, reprezentowaną przez
92,25 Kb. 1
czytać

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna