Zalaczniki dot projektuZalaczniki dot projektu
Dotyczy: Przystąpienia do realizacji operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii
115,65 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
189,91 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do siwz szczegółowy Opis Przedmiotu ZamówieniaZałącznik nr 1 do siwz szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach projektu
0,92 Mb. 1
czytać
Załącznik nr 5 do siwzZałącznik nr 5 do siwz
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie I wykonanie Wortalu Prokuratury Generalnej (zwanego dalej Systemem) oraz jego wdrożenie zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym załączniku
112,3 Kb. 1
czytać
Stężyca-gmina-kompleksowa-odpowiedź na wystąpienieStężyca-gmina-kompleksowa-odpowiedź na wystąpienie
45,4 Kb. 1
czytać
Umowa nr dzpz/ 333/ 14/ 2012 (Projekt) zawarta w dniu rUmowa nr dzpz/ 333/ 14/ 2012 (Projekt) zawarta w dniu r
Nip: regon: wpisaną do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje
106,06 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony powyżej 60. 000 Euro powiat poznański ul. Jackowskiego 18Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony powyżej 60. 000 Euro powiat poznański ul. Jackowskiego 18
Euro, na podstawie art. 10 ust zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”
294,4 Kb. 5
czytać
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w IławiePowiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196, nip 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę wyrobów medycznych I jednorazowych dla Powiatowego Szpitala im
0,63 Mb. 1
czytać
Gmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóWGmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóW
Odbiór I zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta I gminy Jędrzejów”
123,74 Kb. 1
czytać
Karta zgłoszenia XVI radomskie targi ślubneKarta zgłoszenia XVI radomskie targi ślubne
Serdecznie zapraszamy na kolejne już Radomskie Targi Ślubne w 2019r. Po raz szesnasty mają Państwo możliwość współtworzyć z nami tę imprezę, I uczestniczyć w niej
244,7 Kb. 1
czytać
Szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. JuraszaSzpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 ze zm., Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) zwanego dalej ustawą, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty w wysokości 135. 000 euro
2,88 Mb. 24
czytać
Główne październikowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiegoGłówne październikowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego
102,47 Kb. 1
czytać
Uchwała nr …/…/… zarządu województwa kujawsko-pomorskiego z dnia … r w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn.Uchwała nr …/…/… zarządu województwa kujawsko-pomorskiego z dnia … r w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn.
Poddziałania osi Priorytetowej regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020
1,8 Mb. 13
czytać
Zamieszczanie ogłoszeniaZamieszczanie ogłoszenia
Giżycko: usługa szkolenia, w zakresie nauki języka angielskiego, serbskiego oraz albańskiego w jednostkach wojskowych bęDĄcych na zaopatrzeniu jednostki wojskowej 4352 w giżycku
55,19 Kb. 1
czytać
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59 tel. 0-56 67 94 011, faxWojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59 tel. 0-56 67 94 011, fax
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1,12 Mb. 2
czytać

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna