W bydgoszczyW bydgoszczy
Cusa – Exel, maski anestezjologiczne krtaniowe, akcesoria do hipotermii, implanty służące do plastyki kości sklepienia I podstawy czaszki, po urazach I guzach, aplikator I kleszcze, endoproteza stawu śródręczno paliczkowego I
1,25 Mb. 10
czytać
W bydgoszczyW bydgoszczy
Cusa – Exel, maski anestezjologiczne krtaniowe, akcesoria do hipotermii, implanty służące do plastyki kości sklepienia I podstawy czaszki, po urazach I guzach, aplikator I kleszcze, endoproteza stawu śródręczno paliczkowego I
1,24 Mb. 10
czytać
Gorzów WlkpGorzów Wlkp
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie art. 1 ust ustawy Prawo Zamówień Publicznych
0,69 Mb. 6
czytać
Gorzów WlkpGorzów Wlkp
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie art. 1 ust ustawy Prawo Zamówień Publicznych
311,74 Kb. 2
czytać
SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaSzczegóŁowy opis tematu zamówienia
Bzp/PN/6/2011 na „Usługa edukacyjna Opracowanie materiałów dydaktycznych do wykładów, ćwiczeń, laboratoriów I zajęć projektowych w ramach realizacji projektu „Absolwent na miarę czasu ”
346,86 Kb. 4
czytać
Dz. Urz. Nbp. 05 11 uchwała nr 25/2005 Zarządu Narodowego Banku PolskiegoDz. Urz. Nbp. 05 11 uchwała nr 25/2005 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Regulaminu realizacji poleceń wypłaty I operacji czekowych w walutach obcych oraz walucie krajowej w obrocie zagranicznym, skupu I sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim
89,24 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
0,82 Mb. 9
czytać
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5
Opracowanie materiałów dydaktycznych do wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć projektowych I seminariów w ramach realizacji projektu „Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska – nowa specjalność magisterska w języku
313,49 Kb. 4
czytać
ZamawiającyZamawiający
Dostawę sprzętu eksploatacyjnego do operacji ultradźwiękowego usuwania zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki, podszycia sztucznej soczewki z witrektomią przednią oraz do operacji przeciw jaskrowych
0,72 Mb. 7
czytać
Załącznik Nr 6Załącznik Nr 6
Blok operacyjny jest medyczną komórką organizacyjną Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie sa funkcjonującą w ramach Zakładu Leczniczego Szpital – Centrum Zdrowia Medica
24,4 Kb. 1
czytać
Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
66,21 Kb. 1
czytać
Protokół z posiedzenia Zarządu polspar w dniu 15Protokół z posiedzenia Zarządu polspar w dniu 15
Referat 21,5 Kb. 1
czytać
Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess FederationPolski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation
Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodniczkom polskim (obywatelstwo polskie lub pol na liście rankingowej fide), posiadającym aktualną licencję zawodniczą pzszach
102,44 Kb. 1
czytać
Postanowienia ogólnePostanowienia ogólne
Regulamin kart debetowych business Banku Spółdzielczego w Białopolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania I używania kart debetowych business wydawanych przez Bank oraz zasady rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu tych
96,9 Kb. 1
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
2,71 Mb. 17
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna