Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
0,59 Mb. 5
czytać
Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
0,62 Mb. 6
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
211,25 Kb. 5
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
0,79 Mb. 8
czytać
Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
375,57 Kb. 4
czytać
Dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi Gdańska 43 współfinansowanego ze środkówDotyczy projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi Gdańska 43 współfinansowanego ze środków
Dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43” współfinansowanego ze środków
470,26 Kb. 3
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe ubezpieczenie mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Katowicach
1,07 Mb. 3
czytać
Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin – część I i ii”
0,68 Mb. 6
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna