ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006
Miasta I gminy Bogdan Szczęśniak, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Stanisław Skrzydłowski, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Marek Szponar, goście zaproszeni na obrady Sesji oraz przedstawiciele rad sołeckich I osiedlowych
306.51 Kb. 9
czytać
Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następującoWykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco
Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2009 rok – część opisowa
2.66 Mb. 29
czytać
Liczba stron: Data: 18-02-22 Nazwa pliku: 0290-04A. Nk VI kadencja/druk nr 2113Liczba stron: Data: 18-02-22 Nazwa pliku: 0290-04A. Nk VI kadencja/druk nr 2113
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany
1.45 Mb. 19
czytać
ProtokóŁ Nr XLVII / 48 /2006ProtokóŁ Nr XLVII / 48 /2006
Miasta I gminy Bogdan Szczęśniak, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Stanisław Skrzydłowski, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Marek Szponar, goście zaproszeni na obrady Sesji oraz przedstawiciele rad sołeckich I osiedlowych
0.57 Mb. 16
czytać
Ustaw a z dnia o zmianie ustawy – Prawo lotnicze1Ustaw a z dnia o zmianie ustawy – Prawo lotnicze1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany
0.69 Mb. 11
czytać
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek SenatuTekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany
1.91 Mb. 20
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu