Rodzaje lokatRodzaje lokat
Umowa jest przedłużana automatycznie na warunkach obowiązujących w dniu przedłużania umowy, jeśli posiadacz rachunku nie podejmie lokaty w następnym dniu roboczym po upływie okresu umownego. Posiadacz rachunku może polecić likwidację
171,81 Kb. 4
czytać
Decyzja nr 1 dyrektora gabinetu komendanta głÓwnego policjiDecyzja nr 1 dyrektora gabinetu komendanta głÓwnego policji
Na podstawie art ust pkt ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji Dz. U
62,48 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowe warunki konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnychSzczegóŁowe warunki konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne, zwane dalej „swko” określają
255,64 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowe warunki konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnychSzczegóŁowe warunki konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
Nfz w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z nfz w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych
250,44 Kb. 1
czytać
Lublin: dostawa systemów ortopedycznych służących do stabilizacji okołoprotezowych złamań kości udowej, anatomicznych płytek dLublin: dostawa systemów ortopedycznych służących do stabilizacji okołoprotezowych złamań kości udowej, anatomicznych płytek d
Lublin: dostawa systemów ortopedycznych służących do stabilizacji okołoprotezowych złamań kości udowej, anatomicznych płytek do osteotomii proksymalnych I kości śródstopia
21,06 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 7 – projekt umowyZałącznik nr 7 – projekt umowy
Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000006438, nip 671-10-30-263 regon 000311496
50,42 Kb. 1
czytać
Biuro Audytorsko FinansoweBiuro Audytorsko Finansowe
Miejskim Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji Sp z o o z siedzibą w Warszawie
32,2 Kb. 1
czytać
Sąd Okręgowy w ElbląguSąd Okręgowy w Elblągu
Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków I pełnoletnich dzieci pracowników Prokuratury Okręgowej w Warszawie”
457,16 Kb. 5
czytać
The policyThe policy
Niniejszy dokument określa politykę Banku Światowego w zakresie publicznego dostępu do informacji znajdujących się w jego posiadaniu. Niniejsza Polityka zastępuje Politykę Banku Światowego w sprawie ujawniania informacji I wchodzi w życie z dniem 1 lipca
119,86 Kb. 1
czytać
Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia rodzinnego na życieOgólne warunki zbiorowego ubezpieczenia rodzinnego na życie
Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do umów rodzinnego ubezpieczenia na życie zawieranych z benefia towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. zwane dalej Towarzystwem
63,15 Kb. 1
czytać
Streszczenie wniosku o dofinansowanie operacjiStreszczenie wniosku o dofinansowanie operacji
Dz. U. z 015 r poz. 378 w związku z art. 35 ust ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
117,06 Kb. 1
czytać
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoProwadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
456,77 Kb. 1
czytać
Nr sprawy 6/T/2010 specyfikacja istotnych warunków zamówienia naNr sprawy 6/T/2010 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o o w Słupsku tj objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku, odpowiedzialności cywilnej I ubezpieczeń komunikacyjnych oc, ac I nnw
88,17 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 5 do siwzZałącznik nr 5 do siwz
Gminą Łask z siedzibą w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, nip: 831-15-75-675, działającą w imieniu swoim I z upoważnienia niżej wymienionych jednostek oraz na ich rzecz
71,89 Kb. 1
czytać
Wojewódzki szpital specjalistyczanyWojewódzki szpital specjalistyczany
Przedmiot zamówienia obejmuje pakiet. Na pakiet składają się następujące urządzenia medyczne objęte kompleksowym pogwarancyjnym serwisem wraz z częściami
251,13 Kb. 3
czytać

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna