Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
0,5 Mb. 6
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
2,71 Mb. 17
czytać
Załącznik nr 9 wzór-kwoty ryczałtowe1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowyZałącznik nr 9 wzór-kwoty ryczałtowe1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
2,7 Mb. 15
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
0,79 Mb. 2
czytać
Do Uchwały nr xliii/833/2015 Zarządu Województwa LubelskiegoDo Uchwały nr xliii/833/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego
Ii. Opis poszczególnych osi priorytetowych rpo wl 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań 15
5,78 Mb. 7
czytać
Załącznik nr 12 wzór-kwoty ryczałtowe1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowyZałącznik nr 12 wzór-kwoty ryczałtowe1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
2,7 Mb. 15
czytać
Załącznik nr wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1/poddziałania programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy: uda- powrZałącznik nr wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1/poddziałania programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy: uda- powr
Załącznik nr 4 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami
167,53 Kb. 2
czytać
WzóR1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1 programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowyWzóR1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1 programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
0,5 Mb. 4
czytać
Wojewódzki urząd pracy w opoluWojewódzki urząd pracy w opolu
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
203,58 Kb. 3
czytać
Załącznik nr 4 do Regulaminu kop wykaz maksymalnych dopuszczalnych (uznanych za rynkowe) stawek dla towarów I usług typowych dla danego typu operacjiZałącznik nr 4 do Regulaminu kop wykaz maksymalnych dopuszczalnych (uznanych za rynkowe) stawek dla towarów I usług typowych dla danego typu operacji
Czy. Program kompleksowego wspierania rozpoczynania działalności gospodarczej dla osób od 30 r.ż., bez pracy, zamieszkujących na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia I o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie pomorskim” współfinansowany ze
169,85 Kb. 1
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wk-p na lata 2014-2020
2,13 Mb. 14
czytać
Regulamin konkursuRegulamin konkursu
Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych
1,49 Mb. 9
czytać
Wzór1 Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Nr umowyWzór1 Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Nr umowy
Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
268,25 Kb. 4
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020* Nr umowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020* Nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
0,76 Mb. 9
czytać
Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej Kwalifikowalność wydatków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Wytyczne departament zarządzania europejskim funduszem społecznym instytucja Zarządzająca spo rzlMinisterstwo Pracy I Polityki Społecznej Kwalifikowalność wydatków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Wytyczne departament zarządzania europejskim funduszem społecznym instytucja Zarządzająca spo rzl
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I rady (WE) nr 1784/1999 z dnia 12 lipca 1999 r
0,83 Mb. 10
czytać

  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna