Uchwały nr iv/21/2011 Rady Gminy PrzykonaUchwały nr iv/21/2011 Rady Gminy Przykona
Opis I charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców
110,95 Kb. 1
czytać
Wartość dofinansowania: 159 340,00 zł Okres realizacji projektu: 01. 01. 2012 r. – 31. 12. 2012 r. Projekt realizowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”Wartość dofinansowania: 159 340,00 zł Okres realizacji projektu: 01. 01. 2012 r. – 31. 12. 2012 r. Projekt realizowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Projekt realizowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa I rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
6,17 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4- zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości
120,71 Kb. 1
czytać
„Europejski Fundusz Rolny na rzezcz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie„Europejski Fundusz Rolny na rzezcz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
Europejski Fundusz Rolny na rzezcz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
56,91 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 Małe projektyZałącznik nr 1 Małe projekty
Oświadczenie Wnioskodawcy dot lokalnych kryteriów oceny operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” dla Wnioskodawcy tzw. „Małych projektów”
119,73 Kb. 1
czytać
Oświadczenie wnioskowana kwota pomocy wynosiOświadczenie wnioskowana kwota pomocy wynosi
Europa inwestująca w obszary wiejskie I budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-2013; działanie 31 oś leader „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania – aktywizacja I nabywanie umiejętności”
99,37 Kb. 2
czytać
Wydział Prawa I Administracji UŚWydział Prawa I Administracji UŚ
Celem wykładu jest przedstawienie wiedzy w zakresie treści programowych. Celem wykładu jest przedstawienie mechanizmów politycznych I społecznych procesu sprawowania władzy
0,73 Mb. 9
czytać
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego
W odpowiedzi na zaproszenie w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup I dostawa atlasu do ćwiczeń oraz stołu bilardowego” związanych
64,84 Kb. 1
czytać
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin: opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów”Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin: opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów”
Obszar lgd graniczy z powiatami: piaseczyńskim, grodziskim, żyrardowskim, rawskim I białobrzeskim oraz z gminami powiatu grójeckiego – Mogielnicą oraz Warką
4,87 Mb. 13
czytać
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizowanego konkursuZałącznik nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizowanego konkursu
Imię I nazwisko Wnioskodawcy
449,02 Kb. 1
czytać
Załącznik do Uchwały Nr 0007. 107. 2012Załącznik do Uchwały Nr 0007. 107. 2012
Efekty realizowanych zadań w ramach prow wpływających na rozwój gminy
0,64 Mb. 1
czytać
Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu warunków uzyskania pomocy na realizację projektu ze środków na Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia „lgd7- kraina Nocy I Dni ”Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu warunków uzyskania pomocy na realizację projektu ze środków na Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia „lgd7- kraina Nocy I Dni ”
84,11 Kb. 1
czytać
Załącznik nr B. 6 a: Oświadczenie o kwalifikowalności vat dla wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnejZałącznik nr B. 6 a: Oświadczenie o kwalifikowalności vat dla wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
Załącznik nr 3 „Procedur wyboru I oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych”
29,49 Kb. 1
czytać
Oświadczenie o kwalifikowalności vat dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnejOświadczenie o kwalifikowalności vat dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie ubiegał się o włączenie vat do kosztów kwalifikowalnych
263,35 Kb. 1
czytać

1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna