Załącznik Nr 2a. Definicje kryteriów zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju obszarów wiejskich kanału elblaskiego I lokalnych kryteriów oceny operacji w zakresie dodatkowych zadań I środków prow na lata 2007-2013Załącznik Nr 2a. Definicje kryteriów zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju obszarów wiejskich kanału elblaskiego I lokalnych kryteriów oceny operacji w zakresie dodatkowych zadań I środków prow na lata 2007-2013
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
94,59 Kb. 1
czytać
OświadczenieOświadczenie
Europa inwestująca w obszary wiejskie I budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-2013; działanie 31 oś leader „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania – nabywanie umiejętności I aktywizacja”
125,68 Kb. 2
czytać
Uchwały nr iv/18/2011 Rady Gminy PrzykonaUchwały nr iv/18/2011 Rady Gminy Przykona
Opis I charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców
188,12 Kb. 2
czytać
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 lgd „Zapilicze”Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 lgd „Zapilicze”
Działania „Zapilicze” jest odpowiedzialna za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Lgd „Zapilicze” powstała z inicjatywy Starosty Białobrzeskiego na przestrzeni lat 2007 – 2008 jako konsekwencja wielu działań realizowanych wspólnie przez różne grupy partnerskie
3,29 Mb. 6
czytać
Załącznik nr 1 Małe projektyZałącznik nr 1 Małe projekty
Oświadczenie Wnioskodawcy dot lokalnych kryteriów oceny operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” dla Wnioskodawcy tzw. „Małych projektów”
118,87 Kb. 1
czytać
Redaktor: Monika SiemiątkowskaRedaktor: Monika Siemiątkowska
Czy poniesione w związku z tym koszty będą mogły być uznane za koszty kwalifikowane I podlegać refundacji?
140,5 Kb. 4
czytać
 [] []
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach prow 2007-2013, na realizację „Małych Projektów” w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
118,67 Kb. 1
czytać
Unia Europejskie Fundusze Strukturalne I InwestycyjneUnia Europejskie Fundusze Strukturalne I Inwestycyjne
Europejski Fundusz Rolny na rzezcz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
42,29 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe brutto
147,34 Kb. 1
czytać
Uchwały nr 0007. 81. 2011 Rady Gminy PrzykonaUchwały nr 0007. 81. 2011 Rady Gminy Przykona
Opis I charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców
191,99 Kb. 2
czytać
Załącznik Nr kryteria oceny operacji w zakresie dodatkowych zadań I środków prow na lata 2007-2013Załącznik Nr kryteria oceny operacji w zakresie dodatkowych zadań I środków prow na lata 2007-2013
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
40,69 Kb. 1
czytać
Kryteria wyboru operacji przez lgdKryteria wyboru operacji przez lgd
Europa inwestująca w obszary wiejskie I budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-2013; działanie 31 oś leader „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania – nabywanie umiejętności I aktywizacja”
122,56 Kb. 2
czytać
Zbiór pytań I odpowiedzi w zakresie najczęściej pojawiających się błędów w procesie obsługi wniosków o przyznanie pomocy I o płatność w ramach prow 2007-2013Zbiór pytań I odpowiedzi w zakresie najczęściej pojawiających się błędów w procesie obsługi wniosków o przyznanie pomocy I o płatność w ramach prow 2007-2013
Działanie: 125 Poprawianie I rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem I dostosowywaniem rolnictwa I leśnictwa
333,9 Kb. 4
czytać
Wniosek o powierzenie grantuWniosek o powierzenie grantu
Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
199,38 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Suchowola, Czyżów” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
424,99 Kb. 4
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna