Img src= data: image/jpegImg src= data: image/jpeg
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury
99,13 Kb. 1
czytać
Umowa o przyznaniu pomocy NrUmowa o przyznaniu pomocy Nr
186,58 Kb. 3
czytać
Instrukcja do wniosku o płatnośćInstrukcja do wniosku o płatność
Przed wypełnieniem wniosku o płatność w ramach działania Podstawowe usługi I odnowa wsi na obszarach wiejskich, zwanego dalej „wnioskiem”, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
196,66 Kb. 2
czytać
Umowa dzierżawyUmowa dzierżawy
Już w marcu planowane jest uruchomienie 3 rodzajów wsparcia z prow 2014 2020, a w całym 2016 roku będzie ich 16. Poniżej harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 w 2016 roku I pierwszym trymestrze
35,31 Kb. 1
czytać
Uchwała nr xiv/90/2016 rady gminy tarnówka z dnia 21 marca 2016 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Planu Odnowy Miejscowości Tarnówka na lata 2015-2022”Uchwała nr xiv/90/2016 rady gminy tarnówka z dnia 21 marca 2016 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Planu Odnowy Miejscowości Tarnówka na lata 2015-2022”
Ministra Rolnictwa I rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r w sprawie szczególnych warunków I trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
111,04 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt istotnych postanowień umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiegoZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt istotnych postanowień umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Parchowo z siedzibą przy ulicy Krótkiej 2, 77-124 Parchowo, nip 842-166-37-88
44,79 Kb. 1
czytać
Umowa o przyznaniu pomocy NrUmowa o przyznaniu pomocy Nr
198,45 Kb. 3
czytać
Protokół nr xiv/2015 z sesji Rady Powiatu w Świdniku V kadencji w dniu 24 listopada 2015 r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdniku przy ul. Spółdzielczej 4Protokół nr xiv/2015 z sesji Rady Powiatu w Świdniku V kadencji w dniu 24 listopada 2015 r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdniku przy ul. Spółdzielczej 4
Dyrektorzy I kierownicy Jednostek Organizacyjnych, Inspekcji I straży Powiatu Świdnickiego
150,03 Kb. 4
czytać
W okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawneW okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawne
W styczniu podpisano porozumienie o współpracy przy rozwiązywaniu problemów gospodarczych polskich rolników I polskiej wsi pomiędzy Polskim Związkiem Zawodowym Rolników a Mazowiecką Izbą Rolniczą oraz Podlaską Izbą Rolniczą
203,66 Kb. 2
czytać
Lublin, 7 października 2010 rLublin, 7 października 2010 r
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
10,43 Kb. 1
czytać
„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
118,95 Kb. 1
czytać
 [] []
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
41,46 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie z działalności WÓjta gminy kowale oleckie od 29 listopada do 29 grudnia 2016 rSprawozdanie z działalności WÓjta gminy kowale oleckie od 29 listopada do 29 grudnia 2016 r
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie I panowie Sołtysi, Mieszkańcy Gminy Kowale Oleckie przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od sesji Rady Gminy Kowale Oleckie, która odbyła się w dniu 29 listopada 2016 r
19,43 Kb. 1
czytać
 [] []
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
40,71 Kb. 1
czytać
Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji RolnictwaAgencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
Potwierdzam gotowość do wykonywania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zadań delegowanych obejmujących w szczególności
29,76 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna