Img src= data: image/jpegImg src= data: image/jpeg
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury
99.13 Kb. 1
czytać
Umowa o przyznaniu pomocy NrUmowa o przyznaniu pomocy Nr
186.58 Kb. 3
czytać
Instrukcja do wniosku o płatnośćInstrukcja do wniosku o płatność
Przed wypełnieniem wniosku o płatność w ramach działania Podstawowe usługi I odnowa wsi na obszarach wiejskich, zwanego dalej „wnioskiem”, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
196.66 Kb. 2
czytać
Umowa dzierżawyUmowa dzierżawy
Już w marcu planowane jest uruchomienie 3 rodzajów wsparcia z prow 2014 2020, a w całym 2016 roku będzie ich 16. Poniżej harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 w 2016 roku I pierwszym trymestrze
35.31 Kb. 1
czytać
Uchwała nr xiv/90/2016 rady gminy tarnówka z dnia 21 marca 2016 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Planu Odnowy Miejscowości Tarnówka na lata 2015-2022”Uchwała nr xiv/90/2016 rady gminy tarnówka z dnia 21 marca 2016 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Planu Odnowy Miejscowości Tarnówka na lata 2015-2022”
Ministra Rolnictwa I rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r w sprawie szczególnych warunków I trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
111.04 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt istotnych postanowień umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiegoZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt istotnych postanowień umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Parchowo z siedzibą przy ulicy Krótkiej 2, 77-124 Parchowo, nip 842-166-37-88
44.79 Kb. 1
czytać
Umowa o przyznaniu pomocy NrUmowa o przyznaniu pomocy Nr
198.45 Kb. 3
czytać
Protokół nr xiv/2015 z sesji Rady Powiatu w Świdniku V kadencji w dniu 24 listopada 2015 r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdniku przy ul. Spółdzielczej 4Protokół nr xiv/2015 z sesji Rady Powiatu w Świdniku V kadencji w dniu 24 listopada 2015 r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdniku przy ul. Spółdzielczej 4
Dyrektorzy I kierownicy Jednostek Organizacyjnych, Inspekcji I straży Powiatu Świdnickiego
150.03 Kb. 4
czytać
W okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawneW okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawne
W styczniu podpisano porozumienie o współpracy przy rozwiązywaniu problemów gospodarczych polskich rolników I polskiej wsi pomiędzy Polskim Związkiem Zawodowym Rolników a Mazowiecką Izbą Rolniczą oraz Podlaską Izbą Rolniczą
203.66 Kb. 2
czytać
Lublin, 7 października 2010 rLublin, 7 października 2010 r
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
10.43 Kb. 1
czytać
„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hańsk” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
118.95 Kb. 1
czytać
 [] []
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
41.46 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie z działalności WÓjta gminy kowale oleckie od 29 listopada do 29 grudnia 2016 rSprawozdanie z działalności WÓjta gminy kowale oleckie od 29 listopada do 29 grudnia 2016 r
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie I panowie Sołtysi, Mieszkańcy Gminy Kowale Oleckie przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od sesji Rady Gminy Kowale Oleckie, która odbyła się w dniu 29 listopada 2016 r
19.43 Kb. 1
czytać
 [] []
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
40.71 Kb. 1
czytać
Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji RolnictwaAgencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
Potwierdzam gotowość do wykonywania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zadań delegowanych obejmujących w szczególności
29.76 Kb. 1
czytać

  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu