Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawieZarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawie
Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
233.5 Kb. 4
czytać
Zarządzenie nrZarządzenie nr
Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm oraz art. 4, 5, I 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
233.06 Kb. 4
czytać
Przedmiotowy system oceniania dla klasy II technikum handlowe I agrobiznesuPrzedmiotowy system oceniania dla klasy II technikum handlowe I agrobiznesu
107.57 Kb. 1
czytać
Poradnik dla początkujących księgowych I skarbników. Podstawa prawnaPoradnik dla początkujących księgowych I skarbników. Podstawa prawna
Poradnik został opracowany w oparciu o przepisy ogólne obowiązujące oraz wytyczne w zakresie organizacji, kontroli I obiegu dokumentów na podstawie przepisów
44.41 Kb. 1
czytać
Instrukcja obiegu dokumentów uniwersytetu jagiellońskiego w krakowieInstrukcja obiegu dokumentów uniwersytetu jagiellońskiego w krakowie
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr r-0201-44/2018 z dnia 10 października 2018 roku, w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu I kontroli dokumentów księgowych w
0.74 Mb. 6
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu