Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót w ramach realizacji projektu poisSpecyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót w ramach realizacji projektu pois
Wyciąg ze Specyfikacji Technicznej Wykonania I odbioru Robót dla elementów infrastruktury informacyjno – edukacyjnej, rekreacyjno – odpoczynkowej oraz udostępniania I zabezpieczania
287,4 Kb. 2
czytać
Małogoszcz: Wykonanie remontu budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w: Lipnicy, KozłowieMałogoszcz: Wykonanie remontu budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w: Lipnicy, Kozłowie
50,35 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowa specyfikacja technicznaSzczegóŁowa specyfikacja techniczna
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania I odbioru konstrukcji drewnianych związanych z zadaniem
125,12 Kb. 1
czytać
Specyfikacje techniczne wykonaniaSpecyfikacje techniczne wykonania
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania I odbioru budowy centrum aktywności dla sołectwa Zawodzie w Zawodziu przy ulicy Kolejowej w gminie Poczesna
3,02 Mb. 17
czytać
Stężyca (gmina) [0616052] Urząd 2009-04-14 ÷ 2009-05-20 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolneStężyca (gmina) [0616052] Urząd 2009-04-14 ÷ 2009-05-20 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Przy stosowaniu tych zasad w gminach wiejskich, a nasza do takich należy, powstają problemy z zabezpieczeniem na te zadania odpowiednich środków finansowych pochodzących z dochodów własnych jak też pozyskiwanych z innych źródeł
49,29 Kb. 1
czytać
Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robótSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót
Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach”
88,33 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowe specyfikacjeSzczegóŁowe specyfikacje
Nazwa zadania: remont nawierzchni chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 965 zielona-limanowa w żegocinie odc. 210 Km 1+493 1+690 (str. Lewa)
0,9 Mb. 10
czytać
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w pln)Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w pln)
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące wykonania I odbioru robót związanych z Przebudową drogi gminnej o numerze dg 450110W na długości 505 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia
1,41 Mb. 19
czytać
Specyfikacje techniczneSpecyfikacje techniczne
Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu I realizacji robót na drogach krajowych oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na
2,82 Mb. 28
czytać
Umowa nr iwUmowa nr iw
Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie trzech miejscowości gminy Goworowo”
286,69 Kb. 3
czytać
Wymagania ogólneWymagania ogólne
Przebudowa łazienek w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn
0,54 Mb. 6
czytać
wstęp materiały sprzęT 5wstęp materiały sprzęT 5
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (sst) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych zamówieniem o nazwie
2,24 Mb. 27
czytać
Przedsiębiorstwo Usługowo -projektowe „mi mirosław SiejaPrzedsiębiorstwo Usługowo -projektowe „mi mirosław Sieja
Adres: Baborów, ulica Wiejska, działki nr 1457, 1452/1, 1453, 824/7, 1466/1, 1504, 1506
3,85 Mb. 19
czytać
Stwiorb chodniki ul. Miejska, Piłsudskiego, HibneraStwiorb chodniki ul. Miejska, Piłsudskiego, Hibnera
D. 03. 02. 01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, zaworów oraz pokryw studni kablowych
18,82 Mb. 29
czytać
Załącznik nr…Załącznik nr…
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 07 Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity ze zm.), oraz art. 41 ust pkt I art. 46 ust. 2a ustawy z dnia czerwca 1998 r o samorządzie województwa
148,75 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna