Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
143,08 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją I konfiguracją oraz udostępnienie I wdrożenie systemu do rozliczania czasu
405,9 Kb. 3
czytać
BiałystokBiałystok
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
348,25 Kb. 2
czytać
Wrocław, dnWrocław, dn
Usługa nadzoru autorskiego wraz z serwisem oprogramowania agfa impax I oprogramowania alteris
328,43 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3,8 Mb. 23
czytać
Uchwała nr iii/…Uchwała nr iii/…
Celu Ogólnego 1- turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego I zasobów naturalnych
28,14 Kb. 1
czytać
14- wzor siwz szkolenia uslugi14- wzor siwz szkolenia uslugi
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. H. Dekutowskiego 8, 39 – 400 Tarnobrzeg, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym
83,66 Kb. 1
czytać
Rybnik, dniaRybnik, dnia
Udostępnienie I wdrożenie systemu do rozliczania czasu I kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 38 rybnickich przedszkolach oraz dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją I konfiguracją
0,54 Mb. 3
czytać
Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 56327 2016; data zamieszczenia: 20. 05. 2016Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 56327 2016; data zamieszczenia: 20. 05. 2016
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności I bezpieczeństwa/o zamówieniu na podwykonawstwo roboty budowlane
70,29 Kb. 1
czytać
Giżycko: usługa transportowa wynajmu autobusów I mikrobusów celem przewozu osób z garnizonów giżycko, WĘgorzewo, suwałKI, gołdap, orzysz, mrągowo, do miejsc wskazanych przez zamawiającego numer ogłoszenia: 3043 2016; data zamieszczenia: 12Giżycko: usługa transportowa wynajmu autobusów I mikrobusów celem przewozu osób z garnizonów giżycko, WĘgorzewo, suwałKI, gołdap, orzysz, mrągowo, do miejsc wskazanych przez zamawiającego numer ogłoszenia: 3043 2016; data zamieszczenia: 12
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
65,75 Kb. 1
czytać
Uchwała nr iii/…Uchwała nr iii/…
Celu Ogólnego 1- turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego I zasobów naturalnych
26,5 Kb. 1
czytać
Umowa nr iwUmowa nr iw
Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie trzech miejscowości gminy Goworowo”
286,69 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego (siwz)
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.)
0,92 Mb. 10
czytać
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ŁodziPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193. 000 Eur na usługę grupowego ubezpieczenia na życie I następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, współmałżonków I dzieci pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
0,6 Mb. 4
czytać
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPostępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Miasta Rybnika: bip um rybnik eu I na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
1,27 Mb. 5
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna