Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawieZarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawie
Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
233,5 Kb. 4
czytać
Zarządzenie nrZarządzenie nr
Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm oraz art. 4, 5, I 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
233,06 Kb. 4
czytać
Proces pielęgnowania chorej po zabiegu operacyjnym raka płuca leczonej metodą skojarzonąProces pielęgnowania chorej po zabiegu operacyjnym raka płuca leczonej metodą skojarzoną
Uca jest nowotworem złośliwym wywodzącym się pierwotnie z nabłonka. Światowa Organizacja Zdrowia (who) w 1999 r dokonała szczegółowej klasyfikacji histologicznej nowotworów płuc, wg której wyróżnia się raka płaskonabłonkowego
50,74 Kb. 1
czytać
Centrum Medyczne euromedCentrum Medyczne euromed
Każda operacja powinna być wykonana wtedy, gdy stan zdrowia jest najlepszy. Wyklucza się operację, gdy jest: infekcja, katar, gorączka, inna trwająca choroba
57,71 Kb. 1
czytać
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w urzędzie miasta I gminy biała rawska częŚĆ I ustalenia ogólne § 1 Urząd Miasta Biała Rawska prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą „księgowośĆ budżetowa”Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w urzędzie miasta I gminy biała rawska częŚĆ I ustalenia ogólne § 1 Urząd Miasta Biała Rawska prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą „księgowośĆ budżetowa”
Usługi Informatyczne info-system roman I tadeusz Groszek s j. 05-120 Legionowo, ul Piłsudskiego 31/240. System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art
131,73 Kb. 1
czytać
Dokumentacja procesu pielęgnowaniaDokumentacja procesu pielęgnowania
205,64 Kb. 1
czytać
Do środków rzeczowych w jednostkach organizacyjnych zhp zaliczamy: środki trwale, niskocenne składniki rzeczowe długoterminoweDo środków rzeczowych w jednostkach organizacyjnych zhp zaliczamy: środki trwale, niskocenne składniki rzeczowe długoterminowe
Wzór 2 – Protokół „MT” wydania – wypożyczenia – zwrotu sprzętu obozowo-turystycznego
129,58 Kb. 6
czytać
Zasady rachunkowośCIZasady rachunkowośCI
Na podstawie art ust pkt. 4, art I art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn zm. 1) zarządza się, co następuje
106,12 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr …Zarządzenie nr …
Finansów z dnia marca 2010 w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów I rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
1,54 Mb. 11
czytać
Podlaski urząd wojewódzki w białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3Podlaski urząd wojewódzki w białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
Na podstawie art. 8 ust pkt ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r o wojewodzie
75,25 Kb. 1
czytać
Informacje rodziców o uczestnikuInformacje rodziców o uczestniku
Przebyte choroby (podać w którym roku życia): odra ospa wietrzna różyczka świnka szkarlatyna żółtaczka zakaźna
9,74 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr fin. 0152-27/09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 grudnia 2009r w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowościZarządzenie Nr fin. 0152-27/09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 grudnia 2009r w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
Ministra Finansów z 28 lipca 2006r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
90,88 Kb. 1
czytać
Metody wyceny aktywów I pasywów oraz ustalania wyniku finansowegoMetody wyceny aktywów I pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, …
63,07 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 4 wójta gminy raczkiZarządzenie Nr 4 wójta gminy raczki
Ministra Finansów z dnia z 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
93,36 Kb. 1
czytać
Jak uniknąć błędów przy sporządzaniu sprawozdań finansowychJak uniknąć błędów przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
Ustawa o rachunkowości, msr zależy od wielkości jednostki, tego czy jest ona jednostką podlegającą obowiązkowi badania, czy jest ona jednostką publiczną a także od wybranych przez jednostkę zasad wyceny
95,22 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna