SpecyfikacjaSpecyfikacja
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
205,95 Kb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Dz. U. Nr 223, poz. 1655 zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 I późniejszymi w trybie przetargu nieograniczonego
157,44 Kb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
176,84 Kb. 1
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
207,75 Kb. 1
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
232,45 Kb. 1
czytać
Umowa Nr /2006 zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzyUmowa Nr /2006 zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy
Regon nip zwanym/ą w treści umowy Wykonawcą, w imieniu I na rzecz którego/ej działa/ją
36,82 Kb. 1
czytać
45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr /wpisanym do Centralnej Ewidencji I informacji Działalności Gospodarczej zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez
169,33 Kb. 1
czytać
45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr /wpisanym do Centralnej Ewidencji I informacji Działalności Gospodarczej zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez
107,07 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni aSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
140,57 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni aSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odzieży I bielizny operacyjnej oraz pokrowców na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im. J
202,86 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym pnSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym pn
Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku obłożeń na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli z podziałem na 10 Pakietów”
0,67 Mb. 10
czytać
WzóR//umowa o roboty budowlane nr /2013WzóR//umowa o roboty budowlane nr /2013
Gminą Nielisz z siedzibą w Nielisz 279 22-413 Nielisz zwaną w dalszej części Umowy
397,23 Kb. 1
czytać
Um narzędzia neurolog. 09. Dzp/7139/N/2009 Umowa Nr /2009Um narzędzia neurolog. 09. Dzp/7139/N/2009 Umowa Nr /2009
Regon nip zwanym/ą w treści umowy Wykonawcą, w imieniu I na rzecz którego/ej działa/ją
22,45 Kb. 1
czytać
Szczegółowe Warunki Konkursu OfertSzczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zadanie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego
239,66 Kb. 2
czytać
Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196, nip 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196, nip 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą
Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196, nip 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę zestawów do rekonstrukcji acl dla Powiatowego Szpitala
77,44 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna