SpecyfikacjaSpecyfikacja
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
205.95 Kb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Dz. U. Nr 223, poz. 1655 zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 I późniejszymi w trybie przetargu nieograniczonego
157.44 Kb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
176.84 Kb. 1
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
207.75 Kb. 1
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
232.45 Kb. 1
czytać
Umowa Nr /2006 zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzyUmowa Nr /2006 zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy
Regon nip zwanym/ą w treści umowy Wykonawcą, w imieniu I na rzecz którego/ej działa/ją
36.82 Kb. 1
czytać
45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr /wpisanym do Centralnej Ewidencji I informacji Działalności Gospodarczej zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez
169.33 Kb. 1
czytać
45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr /wpisanym do Centralnej Ewidencji I informacji Działalności Gospodarczej zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez
107.07 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni aSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
140.57 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni aSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odzieży I bielizny operacyjnej oraz pokrowców na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im. J
202.86 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym pnSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym pn
Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku obłożeń na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli z podziałem na 10 Pakietów”
0.67 Mb. 10
czytać
WzóR//umowa o roboty budowlane nr /2013WzóR//umowa o roboty budowlane nr /2013
Gminą Nielisz z siedzibą w Nielisz 279 22-413 Nielisz zwaną w dalszej części Umowy
397.23 Kb. 1
czytać
Um narzędzia neurolog. 09. Dzp/7139/N/2009 Umowa Nr /2009Um narzędzia neurolog. 09. Dzp/7139/N/2009 Umowa Nr /2009
Regon nip zwanym/ą w treści umowy Wykonawcą, w imieniu I na rzecz którego/ej działa/ją
22.45 Kb. 1
czytać
Szczegółowe Warunki Konkursu OfertSzczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zadanie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego
239.66 Kb. 2
czytać
Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196, nip 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196, nip 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą
Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196, nip 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę zestawów do rekonstrukcji acl dla Powiatowego Szpitala
77.44 Kb. 1
czytać

  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu