J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków specyfikacja istotnych warunków zamówieniaJ. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków
373,16 Kb. 5
czytać
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa serwera dyskowego wraz z dodatkową przestrzenią dyskową na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”
0,88 Mb. 1
czytać
§ 1 Zamawiający§ 1 Zamawiający
I etapu projektu systemowego po ig, którego celem jest popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego I gospodarki opartej na wiedzy, poprzez podnoszenie świadomości przedsiębiorców o ofercie działań I po ig
272,2 Kb. 1
czytać
Harmonogram zajęĆ realizowanych w ramach projektu po klHarmonogram zajęĆ realizowanych w ramach projektu po kl
Niniejsze postępowanie jest prowadzone na zasadach przewidzianych w ustawie z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
303,27 Kb. 1
czytać
Wzór umowy …Wzór umowy …
Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs: 0000427416, przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I wilda w Poznaniu, VIII wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 735
34,53 Kb. 1
czytać
Umowa nr (wzór)Umowa nr (wzór)
Jednostką Wojskową Nr 4213 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 100-102, w imieniu której działa
37,89 Kb. 1
czytać
J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków specyfikacja istotnych warunków zamówieniaJ. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków
368,68 Kb. 5
czytać
Umowa na realizację projektu „Doposażenie Jednostki osp zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno – środowiskowego” podpisanaUmowa na realizację projektu „Doposażenie Jednostki osp zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno – środowiskowego” podpisana
Zalewie pomiędzy Gminą Zalewo, z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 8, 14-230 Zalewo, nip 744-166-08-12, regon 510743634
228,68 Kb. 2
czytać
Gmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóWGmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóW
Odbiór I zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta I gminy Jędrzejów”
123,74 Kb. 1
czytać
Gmina WrocławGmina Wrocław
Wrocławiu w wyniku prowadzonego postępowania nr wm/szp/PN/79/2018/G w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, pomiędzy
147,77 Kb. 3
czytać
Kryteria wyboru projektówKryteria wyboru projektów
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, który wiąże się z zakupem patentu lub wdraża nowe rozwiązanie naukowo-badawcze
64,35 Kb. 1
czytać
Znak: 4/ZP. Mn zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”Znak: 4/ZP. Mn zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
187,56 Kb. 1
czytać
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym naNawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne
479,31 Kb. 1
czytać
Znak sprawy zp/5b/14Znak sprawy zp/5b/14
Rozbudowę posiadanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego o część medyczną polegającą na dostawie oprogramowania, wdrożeniu go, przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi I udzieleniu nadzoru autorskiego”
0,85 Mb. 7
czytać
Znak: 3/ZP. Mn zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”Znak: 3/ZP. Mn zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
187,03 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna