Znak: 1/ZP. Mn zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”Znak: 1/ZP. Mn zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej I niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
165,64 Kb. 1
czytać
Znak: 5/ZP. Ks zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”Znak: 5/ZP. Ks zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
187,43 Kb. 1
czytać
Miejski zarząd ulic I mostóWMiejski zarząd ulic I mostóW
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń I dokumentów
0,61 Mb. 4
czytać
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPostępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 30 tys. Euro
163,79 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 6 do siwzZałącznik nr 6 do siwz
Nazwa I adres Wykonawcy
63,62 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 6 do siwzZałącznik nr 6 do siwz
Nazwa I adres Wykonawcy
63,68 Kb. 1
czytać
płk pil. Mieczysław gaudyn specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniapłk pil. Mieczysław gaudyn specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonawcy pobierający siwz z wyżej wskazanej strony internetowej są związani wszelkimi modyfikacjami I wyjaśnieniami do treści siwz zamieszczonymi na stronie internetowej
0,93 Mb. 5
czytać
34/18wog/2016 18 wojskowy oddział gospodarczy zatwierdzam komendant 18 wojskowego oddziału gospodarczego r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia34/18wog/2016 18 wojskowy oddział gospodarczy zatwierdzam komendant 18 wojskowego oddziału gospodarczego r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oryginał siwz jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu
0,75 Mb. 7
czytać
5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką
Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33 w Krakowie”
354,76 Kb. 5
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa aparatury do operacji zaćmy dla potrzeb Okulistycznego Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
143,31 Kb. 1
czytać
Dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego – płk dypl pil. Jan SkowrońDowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego – płk dypl pil. Jan Skowroń
Radomiu, pomiędzy Skarbem Państwa – 42 Bazą Lotnictwa Szkolnego, z siedzibą w Radomiu ul. Sadków 9, 26-603 Radom zwaną dalej Zamawiającym nip: 796-29-32-918, regon: 142676316 którą reprezentuje
86,66 Kb. 1
czytać
Znak: 6/ZP. Ks zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”Znak: 6/ZP. Ks zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej I niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
177,44 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę narzędzi I sprzętu do operacji neurochirurgicznych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 206Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę narzędzi I sprzętu do operacji neurochirurgicznych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 206
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
176,84 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę narzędzi do operacji neurochirurgicznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 193Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę narzędzi do operacji neurochirurgicznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 193
Dz. U. Nr 223, poz. 1655 zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 I późniejszymi w trybie przetargu nieograniczonego
157,44 Kb. 1
czytać
Śladami jezusa I maryiŚladami jezusa I maryi
Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży Matteo Travel Anna Prokop-Wilk
154,09 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna