Zamawiający: Ośrodek Profilaktyki I Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 24/26Zamawiający: Ośrodek Profilaktyki I Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
Ośrodek Profilaktyki I epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S. A. Nr sprawy 1/2016
0,58 Mb. 5
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
0,51 Mb. 3
czytać
Wzór umowy NrWzór umowy Nr
Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr krs 0000334972 (wartość kapitału zakładowego 774 140 000,00 zł w całości wpłacony), nip 525-000-73-13
205,11 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 3 do siwzZałącznik nr 3 do siwz
50,04 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 3 do siwzZałącznik nr 3 do siwz
60,88 Kb. 1
czytać
Warszawa, dnWarszawa, dn
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu sieci komputerowych cisco oraz oprogramowania linux o niżej wymienionej tematyce
188,7 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa serwera dyskowego wraz z dodatkową przestrzenią dyskową na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”
0,88 Mb. 1
czytać
Komentarz ZarząduKomentarz Zarządu
Kancelarii notarialnej Notariusz Anny Błeszyńskiej w Kielcach w dniu 14 czerwca 1994 roku I zarejestrowano w dziale 2554/94. W dniu 27 października 1995 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniono firmę Spółki na Poligrafia
122,78 Kb. 1
czytać
Wzór umowy …Wzór umowy …
Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs: 0000427416, przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I wilda w Poznaniu, VIII wydział Gospodarczy
29,9 Kb. 1
czytać
Ogłoszenie o przetargu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie ogłasza przetarg nieograniczonyOgłoszenie o przetargu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie ogłasza przetarg nieograniczony
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17
261,79 Kb. 2
czytać
Gmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóWGmina jędrzejów ul. 11 Listopada 33a 28-300 JĘdrzejóW
Odbiór I zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta I gminy Jędrzejów”
130,07 Kb. 3
czytać
Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze objętym lsr realizowanych przez inne podmioty niż lgdUzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze objętym lsr realizowanych przez inne podmioty niż lgd
43,74 Kb. 1
czytać
Załącznik do ZarządzeniaZałącznik do Zarządzenia
Dz. U. z 2014r poz. 1118 ze zm oraz Uchwały nr liii/356/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014 r
79,47 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe I. Postanowienia ogólneZapytanie ofertowe I. Postanowienia ogólne
Dz. U. z 2015 r poz. 2164 oraz na podstawie procedur trybu postępowania w zakresie
84,94 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb
1,08 Mb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna